Våra utbildningar

Windows Server grundkurs

En distanskurs för dig som vill lära dig Windows Server 2016.

Kursbeskrivning
Windows Server grundkurs är en distanskurs på halvfart som löper under en termin. Kursen har inga fysiska träffar utan all undervisning sker digitalt med hjälp av Google Classroom. Kursen har 30 platser, vid fler sökande än antalet platser görs ett urval av skolan. Kursen är studiemedelsberättigad för dig som är född 1999 eller tidigare.

Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som har god datorvana vad gäller Windows 7/8/10 och känner att du är nyfiken på att lära dig hantera Windows Server.

Kursens mål
Kursen syftar till att ge deltagarna grundkunskaper och färdigheter vad gäller att hantera Windows Server 2016.

Några av kursmomenten

  • installation
  • konfigurering av roller och tjänster
  • hantering av användare och grupper
  • enklare kommandohantering i Powershell

Förkunskapskrav
För att vara behörig att söka kursen behöver du inga formella behörigheter från gymnasiet, dock är goda kunskaper i engelska ett krav då kurslitteraturen kommer att vara på engelska. Vidare krävs mycket god datorvana. Kursen kräver också att du har tillgång till internet och en dator (med macOS eller Windows) för att kunna utföra kursmomenten och laborationerna (då dessa utförs virtuellt). Din dator bör ha följande specifikationer: i5-processor eller bättre (Haswell eller senare rekommenderas) 8 GB RAM eller mer (16 GB rekommenderas) hårddisk med ca 80 GB ledigt för laborationer (SSD-disk rekommenderas)

Kostnad
Kursen är helt kostnadsfri.

Studiematerial
Digitalt studiematerial skickas kostnadsfritt ut under kursens gång. Studiematerial i form av en kursbok tillkommer.

Kontakt
Frågor om kursen besvaras av kursansvarige Henrik Wiman på telefon 0703-713162 eller e-post hw@valla.fhsk.se.

Ansökningstid och antagning
Antagning sker fortlöpande fram till kursstart i januari 2020 då nästa kurs genomförs. Se till att kolla din mejl så att du inte missar antagningsbeskedet och glöm inte att logga in och bekräfta din plats om du blivit antagen.

Ansökan
Du söker till kursen via folkhogskola.nu. Ansökan till nästa kurs (vårterminen 2020) är ej tillgänglig ännu.

Välkommen med din ansökan!