Våra utbildningar

Windows Server grundkurs

En distanskurs för dig som vill lära dig Windows Server 2019.

Kursbeskrivning
Windows Server grundkurs är en distanskurs på halvfart som löper under en termin. Kursen har inga fysiska träffar eller fasta tider, utan all undervisning sker digitalt med hjälp av Google Classroom och du studerar på de tider som passar dig. Kursen har 30 platser, vid fler sökande än antalet platser görs ett urval av skolan. Kursen är studiemedelsberättigad för dig som är född 2000 eller tidigare.

Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som har god datorvana vad gäller Windows 7/8/10 och känner att du är nyfiken på att lära dig hantera Windows Server.

Kursens mål
Kursen syftar till att ge deltagarna grundkunskaper och färdigheter vad gäller att hantera Windows Server 2019.

Några av kursmomenten

  • installation
  • konfigurering av roller och tjänster
  • hantering av användare och grupper
  • enklare kommandohantering i Powershell

Förkunskapskrav
För att vara behörig att söka kursen behöver du inga formella behörigheter från gymnasiet, dock är goda kunskaper i engelska ett krav då kurslitteraturen kommer att vara på engelska. Vidare krävs mycket god datorvana. Kursen kräver också att du har tillgång till internet och en dator (med macOS eller Windows) för att kunna utföra kursmomenten och laborationerna (då dessa utförs virtuellt). Din dator bör ha följande specifikationer:

  • Processor med virtualiseringsstöd (Intel Haswell eller senare rekommenderas) eller motsvarande AMD-processor
  • 8 GB RAM eller mer (16 GB rekommenderas)
  • 80 GB ledigt diskutrymme för laborationer (SSD-disk rekommenderas starkt!)

OBS! Apples nya datorer med Silicon-processor (som släpptes hösten 2020) stöds inte!

Kostnad
Kursen är helt kostnadsfri.

Studiematerial
Digitalt studiematerial skickas kostnadsfritt ut under kursens gång. Studiematerial i form av en kursbok tillkommer. Under våren 2021 kommer boken ”Windows Server 2019 & PowerShell All-in-One For Dummies” (ISBN: 9781119560715) att användas.

Kontakt
Frågor om kursen besvaras av kursansvarige Henrik Wiman på e-post hw@valla.fhsk.se.

Ansökningstid och antagning
Antagning sker fortlöpande fram till kursstart i januari 2021 då nästa kurs startar. Se till att kolla din mejl så att du inte missar antagningsbeskedet och glöm inte att logga in och bekräfta din plats om du blivit antagen.

Ansökan
Du söker till kursen via folkhogskola.nu.

Ansökan till vårterminen 2021 är nu stängd. Ansökan till nästa kurs, vt 2022, öppnar under hösten 2021.

Till toppen