Våra utbildningar

Innehåll

Syftet med studierna är att kunna ge dig:

En god självkännedom, en god självkänsla och ett gott självförtroende.
Mer fördjupning kring samhället, naturen och miljön.
Nya upptäckter i skapande verksamheter som musik, bild och drama.
Mer lust i känslan för ämnen som svenska, matte och engelska.
Du får tid att mogna samtidigt som du stärker dig inför kommande yrkesliv.
Mycket tid läggs på socialt samspel, livskunskap och förståelse för det.

Bokstäverna i namnet beskriver vad vi tycker är viktigt på kursen. Att uppleva stimulans och trivsel samtidigt som man utvecklas är något Valla folkhögskola vill erbjuda. Ett roligt sätt att lära!

De sökande har olika skolbakgrund men är redo att arbeta med sin personliga utveckling.
Det är ett bra sätt ta steget från ungdomsliv till vuxenliv. De studerande väljer egna personliga mål. På STUDS arbetar vi tillsammans med SMARTA mål. Målen följs upp och utvärderas regelbundet. Vi dokumenterar din ”osynliga utveckling” så du kan kan se dina framsteg och få bättre självinsikt.

Varje läsår under höstterminen arbetar vi i projekt med en dramaproduktion som spelas upp på skolans julfest. Under vårterminen riktas det intensiva arbetet mot en studieresa utomlands.

Tillsammans på Valla folkhögskola har vi gemenskap med studerande från övriga kurser, trevlig miljö och god mat. Det genomförs temadagar och andra trevliga arrangemangs för alla på Valla.

Kursen innefattar ej internatboende.

Till toppen