Våra utbildningar

Ansökan/antagning

Ansökningstiden till STUDS är senast 15 april och ansökan kan göras på särskilt underlag från vår hemsida. Intervjuer inför antagning genomförs efter att pågående kurs avslutats (i juni månad). Mentor kontaktar respektive sökande för intervjutid. Intervjun är en viktig förutsättning för att ha chansen att bli antagen.

VÄLKOMMEN med din ansökan!

Besöksdagar

BESÖKSDAGARNA 2021 är inställda på grund utav rådande pandemi. Istället genomförs enskilda besök under våren för nya sökanden till läsåret 2021/2022.

Varje läsår i v 7 har kursen STUDS besöksdagar (måndag-tisdag). Det är ett utmärkt tillfälle att träffa oss på STUDS och delta i öppna lektioner. Då får du mycket information om kursens upplägg.

Välkomna att vid intresse kontakta oss direkt:

Mentor, Anita. 0764 – 700 412 eller anita.anic@valla.fhsk.se

Kursansvarig, Anna-Karin. 0764 – 700 408 eller anna-karin.arwidsson@valla.fhsk.se

Till toppen