Våra utbildningar

Ansökan/antagning

Varje läsår i v 7 har kursen STUDS besöksdagar (måndag-tisdag). Det är ett utmärkt tillfälle att träffa oss på STUDS och delta i öppna lektioner. Då får du mycket information om kursens upplägg.
Ansökan kan göras på särskilt underlag från vår hemsida. Ansökan ska vara inne senast 15 april. Intervjuer inför antagning genomförs efter att pågående kurs avslutats (i juni månad). Mentor kontaktar respektive sökande för intervjutid.