Våra utbildningar

STUDS

Kursen STUDS är en ettårig kurs för vuxna med kognitiva funktionsvariationer.

S = Stimulans
T = Trivsel
U = Utveckling
D = Dramatisering
S = Studieresa