Våra utbildningar

Kurstider och kostnader

Läsåret 2018/2019 har följande tider:

Höstterminen
2018 08 27 – 2018 12 21

Vårterminen
2019 01 07 – 2019 06 14

All undervisning är avgiftsfri. Däremot betalar du en allmän serviceavgift och har kostnad för mat och fika. Den allmänna serviceavgiften på 500 kr per termin inkluderar olycksfallsförsäkring, viss kurslitteratur och kopieringskostnader. Kostnad för mat, förmiddagskaffe (för närvarande 57 kronor per dag) och allmän service betalas i slutet av varje månad. Samtliga inbetalningar ska göras till vårt bankgiro.