Våra utbildningar

Scenografi och rumslig gestaltning

Det här är kursen för dig som är intresserad av gestaltning i olika typer av rum. De kunskaper du får här kan användas såväl inom teater, utställningar, mässor, montrar, event och dekoration.

Efter genomgången kurs förväntas deltagarna ha baskunskaper inom scenografi och rumslig gestaltning. Dessa kunskaper kan ligga till grund då deltagarna söker sig vidare in i miljöer och sammanhang där sådana kunskaper används, tex inom teater eller utställningsverksamhet. Kunskaper inom scenografi och rumslig gestaltning kan även användas inom ett bredare fält så som mässor, event, montrar och dekoration. Utbildningen i Scenografi och rumslig gestaltning på Valla folkhögskola syftar till att ge kunskaper som möjliggör för deltagarna att:

  • Få en bredare förståelse för scenografi och rumslig gestaltning i olika sammanhang.
  • Få grundläggande kunskaper i hur en scenografi respektive utställningsgestaltning utformas
  • Få grundläggande kunskaper i rummets och tingens betydelse för berättelsen
  • Få öva förmågan att använda färg, form, ljus och ljud för att uttrycka sig.
  • Få öva förmågan att utveckla idéer och förslag till lösningar på konkreta uppdrag
  • Få kunskaper och erfarenheter av att göra tydliga presentationer av scenografi eller annan rumslig gestaltning
  • Få grundläggande kunskaper i ideutveckling, kreativa processer och förståelse för skapandeprocesser

Kursen sker på distans, halvfart med regelbundna redovisningar. Vid fyra tillfällen samlas deltagarna på Valla folkhögskola, Linköping för gemensamma genomgångar. Kursen är upplagd med 8 olika uppdrag som var och en pågår under en månad. Varje uppdrag leds av en lärare som antingen har sin grund i teaterscenografi eller utställningsgestaltning. Uppdragen är av konkret art och redovisas en gång per månad.

Lärare

Tuttika Sen, rumslig gestaltning – utställning och performance.
Karin Wegsjö, rumslig gestaltning – scenografi för teater.
Lars Bergwall, rumslig gestaltning – utställning
Mattias Åkesson, rumslig gestaltning

För kursbevis för genomgången utbildning krävs deltagande och godkänt i samtliga moment. Erfarenhet från estetiskt arbete, kreativitet och intresse vägs in vid urval. Bifoga gärna ett personligt brev med beskrivning av dina erfarenheter och förväntningar på kursen.

Kurstid 2 september 2019 – 5 juni 2020.
Halvfart, distans.