Våra utbildningar

Kurstider och kostnader

Kurstider

Dagarna sträcker sig från 09:00 – 15:00, måndag-fredag.

Läsåret 2019/2020 har följande tider:

Hösttermin – 2019-08-19 – 2019-12-20
Vårtermin – 2020-01-07 – 2020-06-12

Kurskostnader

Utbildningen är avgiftsfri för såväl nationella samt internationella deltagare. Deltagare från EU länder är berättigade till CSN. För vidare information om detta, kontakta skoladministrationen.

Du har kostnader för lunch och förmiddagskaffe (för närvarande 57 kronor per dag) och eventuell hyra. Därutöver betalar du en allmän serviceavgift på 500 kr per termin. Serviceavgiften inkluderar olycksfallsförsäkring och kopieringskostnader.

I övrigt betalar du för de utgifter som eventuellt tillkommer under utbildningen, till exempel klassresa eller studiebesök. Vi rekommenderar att du lägger undan 1500 – 2000 kronor per läsår till dessa utgifter.