Våra utbildningar

Innehåll

Fokus under det första året ligger på att skådespelaren lär känna och börjar forma sitt eget instrument som det är här och nu. Detta sker genom träning i rörelse-, röst- och medvetande, inklusive träning av fantasin och utformning av originalmaterial. Vad vill du uttrycka? Vad tycker du att du uttrycker? Och vad är publikens uppfattning? Under påbyggnadsåret läggs mer fokus på produktion av originalverk, ledarskap och regi.

Dagarna sträcker sig från 09:00 till 15:00, måndag-fredag. Räkna med längre dagar i samband med produktion. Kursspråk är svenska/engelska beroende på gruppsammansättning.

Föreställningar och öppna klasser hålls regelbundet.

Skådespelarteknik

Vi utforskar olika metoder och skådespelartekniker stammande från Konstantin Stanislavskijs metoder, som t ex Ivana Chubbuck. Brecht gör sig lite påmind ibland och vi arbetar med improvisation a la Keith Jonstone. Detta varvat med teater- och filmhistoria, text- och textanalys, process, skrivande/skapande av dramatik, scenarbete, byggande av karaktär och iscensättning. För att nå insikt i en skådespelares process är även regi och konstnärligt ledarskap en viktig del av utbildningen.

Fysisk teater

Vi tränar fysisk storytelling, rörelse, neutralmask och fysisk komedi- såsom clown och comedia dell´artre. Utmanar, utforskar och upptäcker kroppens uttryck och möjligheter. Vi jobbar med att hitta timing, fokus och renhet i rörelser för att öka medvetenheten i sceniska uttryck.

Röstarbete

Lär känna din röst genom utforskning i rörelse, både i sång, tal och ljud, solo och i grupper, med och utan musiker. Utforskande av: rytm, projektion, olika ljudkvaliteter, närvaro, energi, uttryck, teknik och hur man får ett sant musikaliskt möte med en musiker.

Originalmaterial

Utforska och utforma originalmaterial baserat på improvisation: lyssna, fånga en impuls, improvisation, fantasi, utforska och åter-utforska, utforma material, sätta material, formulering, komposition, vad vill du säga och varför? Originalmaterial inkluderar att skriva låtar, dikter, texter, koreografera dans, storytelling-stycken samt slutligen skapa ett solo- eller gruppstycke som deltagarna finner intressant.

Rörelse/dans

Dagliga övningar för att utveckla kroppsmedvetenhet, lyssnande, närvaro, teknik och improvisationsförmåga. Med hjälp av olika tekniker inom plastik och mim integrerar vi kroppen i det konstnärliga uttrycket. Danstekniska grunder och fysisk styrka, rytmik och koordination är viktiga moment i utbildningen.

Reflektion och kritisk reflektion

Reflektion och kritisk reflektion / konstruktiv kritik praktiseras varje dag för att utveckla varje deltagares uppfattning och medvetenhet. Detta är en hörnsten i utbildningen.