Våra utbildningar

Scenkonst

Scenkonst är en två-årig yrkesutbildning med högsta konstnärliga ambitionsnivå. Syftet med utbildningen är att utbilda unika kreativa scenkonstnärer med förmågan att utveckla originalmaterial och utarbeta nyskapande verk; förmågan att utforska innehåll från vilken som helst utgångspunkt, tema eller kontext och skapa vägar för kommunikation; förmågan att formulera berättelser och finna sitt eget, unika uttryck samt uppleva andras.

Utbildningen är gränsöverskridande, praktisk och kreativt utmanande.

Kursmomenten löper in i varandra och färdigheterna utvecklas därför hela tiden i ett sammanhang. Vi arbetar dagligen utifrån varierande utgångspunkter och uttrycksformer och utvecklar förmågan att kunna ”skriva på golvet”; att fånga upp en impuls – karaktärisera, konkretisera och ta den till frasering, innehåll, form samt föreställning. Improvisation och komposition utforskas och reflekteras över genomgående i alla ämnen, både som färdighet och konstnärlig metod.

Utbildningen ger dig de verktyg du behöver för att finna ditt unika skapande.