Våra utbildningar

Introduktion till Linux

En distanskurs för dig som vill komma igång med operativsystemet Linux.

Allmänt
Introduktion till Linux
är en praktiskt inriktad distanskurs på halvfart som löper under en termin, nästa kurs drar igång höstterminen 2021. Kursen har inga fysiska träffar eller fasta tider, utan all undervisning sker digitalt med hjälp av Google Classroom och du studerar på de tider som passar dig. Kursen har 30 platser, vid fler sökande än antalet platser görs ett urval av skolan. Kursen är studiemedelsberättigad.

Målgrupp
Kursen riktar sig till dig med god datorvana och som har ett intresse för att komma igång med operativsystemet Linux.

Kursens mål
Kursen syftar till att ge deltagarna en inblick i vad operativsystemet Linux har att erbjuda. Några av kursmomenten är:

  • installera, konfigurera och använda en klient
  • installera, konfigurera och använda en server och de vanligaste servertjänsterna
  • grundläggande kommandohantering
  • hantera rättigheter, användare och grupper
  • enklare skriptprogrammering

Förkunskapskrav
För att vara behörig att söka kursen behöver du inga formella behörigheter från gymnasiet, dock är goda kunskaper i engelska ett krav då en del av studiematerialet kommer att vara på engelska. Kursen kräver också att du har tillgång till internet och en dator (med macOS eller Windows) för att kunna utföra kursmomenten och laborationerna. Din dator måste minst uppfylla följande specifikationer:

  • Processor med virtualiseringsstöd (Intel Haswell eller senare rekommenderas) eller motsvarande AMD-processor
  • 8 GB RAM eller mer (16 GB rekommenderas)
  • 30 GB ledigt diskutrymme för laborationer (SSD-disk rekommenderas starkt!)

OBS! Apples nya datorer med Silicon-processor (som släpptes hösten 2020) stöds inte!

Kostnad
Kursen är kostnadsfri. 

Studiematerial
Digitalt studiematerial skickas kostnadsfritt ut under kursens gång.

Kontakt
Frågor om kursen besvaras av kursansvarige Henrik Wiman på e-post hw@valla.fhsk.se.

Ansökningstid och antagning
Antagning sker fortlöpande fram till kursstart i augusti 2021 då nästa kurs genomförs. Se till att kolla din mejl så att du inte missar antagningsbeskedet och glöm inte att logga in och bekräfta din plats om du blivit antagen. Observera att antagningsmejl ibland hamnar i skräpposten!

Ansökan
Du söker till kursen via www.folkhogskola.nu.

Till toppen