Våra utbildningar

Introduktion till Linux

En distanskurs för dig som vill komma igång med Linux.

Allmänt
Introduktion till Linux
är en distanskurs på halvfart som löper under en termin, med start höstterminen 2018. Kursen har inga fysiska träffar utan all undervisning sker digitalt med hjälp av Google Classroom. Kursen har 30 platser, vid fler sökande än antalet platser görs ett urval av skolan. Kursen är studiemedelsberättigad för dig som är född 1998 eller tidigare.

Målgrupp
Kursen riktar sig till dig med god datorvana och som har ett intresse för att komma igång med Linux.

Kursens mål
Kursen syftar till att ge deltagarna en inblick i vad operativsystemet Linux har att erbjuda. Några av kursmomenten är:

  • installera, konfigurera och använda en klient
  • installera, konfigurera och använda en server och dess tjänster
  • grundläggande kommandohantering
  • hantera rättigheter, användare och grupper
  • enklare shellprogrammering i bash

Förkunskapskrav
För att vara behörig att söka kursen behöver du inga formella behörigheter från gymnasiet, dock är kunskaper i engelska ett krav då en del av studiematerialet kommer att vara på engelska. Vidare måste du vara född år 2000 eller tidigare. Kursen kräver också att du har tillgång till internet och en dator (med macOS eller Windows) för att kunna utföra kursmomenten och laborationerna. Datorn bör ha följande specifikationer:

i5-processor eller bättre (Haswell eller senare rekommenderas)

8 GB RAM eller mer (16 GB rekommenderas)

hårddisk med 30 GB ledigt för laborationer (SSD-disk rekommenderas)

Kostnad
Kursen är helt kostnadsfri. 

Studiematerial
Digitalt studiematerial skickas kostnadsfritt ut under kursens gång. Studiematerial i form av en kursbok rekommenderas.

Kontakt
Frågor om kursen besvaras av kursansvarige Henrik Wiman på telefon 0703-713162 eller e-post hw@valla.fhsk.se.

Ansökningstid och antagning
Antagning sker fortlöpande fram till kursstart 7 januari 2019. Se till att kolla din mejl så att du inte missar antagningsbeskedet och glöm inte att logga in och bekräfta din plats om du blivit antagen.

Ansökan
Du söker till kursen via www.folkhogskola.nu.

Välkommen med din ansökan!