Våra utbildningar

Kurstider och kostnader

Kurstider

Läsåret 2019/2020 har följande tider:

Höstterminen 2019-08-26 – 2019-12-20

Vårterminen 2020-01-07 – 2020-06-12

Kurskostnader

All undervisning är avgiftsfri. Däremot betalar du en allmän serviceavgift och har kostnad för mat, fika och eventuell hyra. Den allmänna serviceavgiften på 500 kr per termin inkluderar olycksfallsförsäkring, kopieringskostnader och vissa gemensamma aktiviteter. Kostnad för mat, förmiddagskaffe (för närvarande 57 kronor per dag) och allmän service betalas i slutet av varje månad. Hyran betalas månadsvis i förskott. Samtliga inbetalningar ska göras till vårt bankgiro. I övrigt betalar Du för de utgifter som uppkommer under utbildningen. Räkna med ca 3000 kr för läsåret.