Våra utbildningar

Kurstider och kostnader

Kurstider

Läsåret 2019/2020 har följande tider:

Höstterminen 2019-09-02 – 2019-12-20

Vårterminen 2020-01-07 – 2020-06-12

Uppskattad kostnad

Utbildningen är kostnadsfri men vissa kostnader tillkommer

  • Resor till och från Valla vid våra obligatoriska träffar
  • Logi på Valla vid träffarna, bokas separat i förväg i mån av plats (ca 400 kr/enkelrum)
  • Fika samt lunch på Valla under schemalagd tid (ca 275 kr/träff)
  • Litteraturkostnader ca 2 500 kr