Våra utbildningar

Innehåll och upplägg

Utbildningen till kreativ producent låter kultur, näringsliv och offentlig verksamhet mötas i en spännande mix där målet är att skapa en ny typ av yrkeskunnande. Den kreativa producenten står på en stadig bas av kreativitet, produktionskunnande, samhällsanalys och överblick. Med dynamiskt tänkande, kreativ blick och tydlig samhällsnytta/njutning skapar den kreative producenten platser möten och möjligheter som annars inte hade uppstått.

Mål och syfte

Utbildningen syftar till att utveckla de studerande i riktning mot professionella producenter. Utbildningen kan vara grunden för dig som redan har producerat men vill utveckla ett eget projekt, eller dig som aldrig tidigare producerat, men har driv, vilja och är nyfiken på att lära dig skapa och genomföra projekt.

Efter utbildningen förväntas de studerande ha grundläggande färdigheter och kunskaper för att driva egna eller andras projekt inom olika delar av kultursektorn. En utbildad producent står på en stadig bas av kreativitet, produktionskunnande, samhällsanalys och överblick. Med dynamiskt tänkande, kreativ blick och tydlig samhällsnytta/njutning skapar producenten egna projekt eller platser för möten och möjligheter som annars inte hade uppstått. En utbildad producent kan vara anställd eller vara verksam som egen företagare. Hen kan sikta på att vara verksam inom den ideella sektorn, kommersiella sektorn eller inom kulturvärlden.

Utbildningens upplägg

Utbildningen byggs upp av delmoment. Varje moment har ett konkret mål kopplad till en uppgift att lösa. Dessa moment bygger tillsammans upp projektets helhet. Kursen ges i samarbete mellan Valla folkhögskola, Linköpings kommun och Fabel kommunikation. Huvudlärare är Tuttika Sen och Lars Bergwall, båda professionellt aktiva producenter.

Tillsammans har de över 60 års erfarenhet av att driva projekt inom kulturområdet. Gästlärare är yrkesaktiva inom kultur, media, universitet, produktionsbolag. Därutöver gästföreläser ett flertal yrkesverksamma med bred och lång erfarenhet från olika kunskapsfält.

Ämnesområden som berörs under kursen:

  • Ideutveckling
  • Kreativitet och skapande process
  • Projektutveckling
  • Projektledning och planering
  • Berättande och Dramaturgi
  • Form och rumslig gestaltning
  • Ekonomi och Budget
  • Politisk styrning
  • Omvärldsanalys