Våra utbildningar

Innehåll och upplägg

Utbildningen till kreativ producent låter kultur, näringsliv och offentlig verksamhet mötas i en spännande mix där målet är att skapa en ny typ av yrkeskunnande. Den kreativa producenten står på en stadig bas av kreativitet, produktionskunnande, samhällsanalys och överblick. Med dynamiskt tänkande, kreativ blick och tydlig samhällsnytta/njutning skapar den kreative producenten platser möten och möjligheter som annars inte hade uppstått.

Mål

En färdigutbildad kreativ producent förväntas ha de färdigheter och kunskaper som krävs för att verka i miljöer där näringsliv, offentlig verksamhet och kultur – skapande möts eller skulle kunna mötas. Exempel på sådana sammanhang är t.ex kommuner med utvecklingsvilja och företag som vill samverka med kommuner kring utveckling av platser/arenor/verksamhet. Förväntade arbetsplatser är t.ex kommuner, landsting, kulturinstitutioner, stat, byggföretag samt en uppsjö miljöer inom näringslivet. En kreativ producent kan vara anställd eller vara verksam som egen företagare.

Utbildningens upplägg

Utbildningen byggs upp av nio huvuduppdrag. Varje moment har ett konkret mål kopplad till en uppgift att lösa i grupper om 2-6 personer. Kursen ges i samarbete mellan Valla folkhögskola, Linköpings kommun och Fabel kommunikation. Huvudlärare är Tuttika Sen med 30 års erfarenhet av projektskapande inom kulturområdet. Gästlärare är bland annat aktiva inom media, universitet och forskning och företag som sysslar med omvärldsbevakning. Därutöver gästföreläser ett flertal yrkesverksamma med bred och lång erfarenhet från de olika kunskapsfälten.

Studier i och arbeten kring:

• Gruppdynamik och psykologiska aspekter av arbetsprocess
• Ledarskap
• Inkluderande arbetsprocesser
• Processledning
• Projektledning
• Ekonomi & Budget
• Berättande
• Kreativitet och skapande process
• Färg form och rumslig gestaltning
• Politisk styrning
• Omvärldsanalys
• Nutidsorientering
• Stadsutveckling
• Kommun och Näringslivsutveckling
• Kultur-forskning-samhälle / kultursamhälle-näringsliv