Våra utbildningar

Förkunskaper och förutsättningar

För att tillgodogöra sig utbildningen behövs självständighet, självdisciplin, tålamod, drivkraft och engagemang. Som studerande behöver du kunna lägga upp ditt arbete och arbeta mot i förväg uppställda mål. Du förutsätts ha gått ut gymnasiet och/eller ha arbetat några år innan du söker utbildningen. Flera av våra sökanden har högskoleutbildning i botten. Ditt driv och önskan att tillgodogöra dig de kunskaper som utbildningen förmedlar är det som avgör om du är lämplig som producent.

I utbildningens upplägg ingår möten, seminarier och föreläsningar på dagtid. Parallellt ingår läsning av kurslitteratur, projektarbete samt handledning av detsamma. Deltidsarbete vid sidan av studierna är möjligt i den mån detta inte krockar med ovanstående.

Du behöver dator, stadig uppkoppling och bra hörlurar inför kursstart.

Ansökan:

Du söker till utbildningen med en önskan om ett projekt du skulle vilja göra där du bor. Utbildningen följer dig och ger dig verktyg och stöd för att du ska kunna genomföra ditt projekt.

Ansökan sker med en projektidé sökanden vill genomföra under utbildningen. Projektidén formuleras tillsammans med en kort presentation av dig själv, på max en A4 sida, som skickas in till skolan.
För att behålla din plats på kursen krävs godkänd närvaro under kursens gång.

Vi vill ha ditt brev senast den 31 maj 2021.
Den 11 juni får du besked om du gått vidare.

Välkommen med din ansökan till utbildningen Kreativ producent!

 

 

 

Till toppen