Våra utbildningar

Kreativ producent på distans

En utbildning för dig som vill bli professionell producent och ta ditt kreativa skapande vidare!

Som kreativ producent gör du koncept till verklighet. Du genererar idéer, samlar rätt team och följer projektet till de sista stadierna i produktionen. Du vet allt om varje aspekt av produktionsprocessen och det är du som får saker att hända. Du är kreativ, visionär – och du besitter stor skicklighet. Den här utbildningen tar dig vidare mot en riktigt spännande karriär.

Ansökan till läsåret 2021-2022 är nu stängd.

Ansökan till läsåret 2022-2023 öppnar i höst! 

Om utbildningen

Kreativ producent riktar sig till dig som redan arbetar inom kultursektorn men även till dig som testat producentskapet inom andra områden och nu vill utvecklas eller byta inriktning. Under året lär du dig att med en lösningsfokuserad inställning producera ditt eget projekt, utveckla din kreativitet och bygga upp den trygghet och integritet du behöver för att känna dig säker i ditt producentskap.

Utbildningen sker på distans för att lättare passa in i ditt liv men du har löpande kontakt med lärare och andra kursdeltagare. Det kommer krävas hårt arbete och engagemang – i utbyte får du tillgång till passionerade och professionellt aktiva lärare, återkommande gästföreläsare, som film- och teaterproducenter eller produktionsbolag, samt den resursbank som dina kursare från hela Sverige utgör.

Utbildningen består av delmoment där varje månad tillägnas ett tema. Det kan vara att lära sig om projektplaner, budget eller finansiering. Däremellan varvas individuellt arbete med föreläsningar. All undervisning knyter alltid an till ditt eget projekt som du ansökte med så att teorin blir tydligt kopplad till verkligheten.

Utbildningens upplägg

Utbildningen är en 1-årig distansutbildning på heltid med 4 fysiska träffar på Valla folkhögskola. Träffarna pågår 2–3 vardagar och är obligatoriska. För att få komplett kursintyg krävs godkänd närvaro och godkänt resultat på delmoment och slutproduktion.

Du ansöker med ett projekt som du vill utveckla och producera under kurstiden. Efter utbildningen förväntas du ha grundläggande färdigheter och kunskaper för att driva egna eller andras projekt.

Ämnesområden som berörs under kursen:

  • Ideutveckling
  • Kreativitet och skapandeprocess
  • Projektutveckling
  • Projektledning och planering
  • Berättande och dramaturgi
  • Form och rumslig gestaltning
  • Ekonomi och budget
  • Politisk styrning
  • Omvärldsanalys

Kursen Kreativ producent genomförs av Valla folkhögskola i samarbete med Tut produktion och andra produktionsbolag. Processledare är Tuttika Sen och Lars Bergwall, båda professionellt aktiva producenter som tillsammans har över 60 års erfarenhet av att driva projekt inom kulturområdet. Gästlärare är yrkesaktiva inom kultur, media, universitet och olika produktionsbolag. Därutöver gästföreläser ett flertal yrkesverksamma med bred och lång erfarenhet från olika kunskapsfält.

Röster om utbildningen

”Utbildningen är praktisk där du utgår från ditt projekt och får all hjälp att göra det bästa av det. Det gör att man lär sig mycket på vägen. Mitt projekt är samskapande konstparker i olika delar av landet  där jag tillsammans med konstnärer bygger upp en park som lyfter kulturarv som annars inte synliggörs. Jag är formgivare i grunden men hade inte förstått att jag också arbetat som producent. Det fanns en titel för det jag gör, en sorts projektledare men mer skapande. Det bästa med utbildningen är att den utgår från individens projekt vilket gör att teorin blir tydligt kopplad till dig själv. Utbildningen är väldigt professionell och du måste vara drivande och självgående för att den ska passa dig.”

– Karin, tidigare deltagare på Kreativ producent

”Jag har arbetat med kultur i 19 år, främst teater. Jag sökte utbildningen för att jag ville lära mig hur en producent tänker och lära mig att göra film. Jag tror att man ska ha gjort lite innan och ha med sig erfarenhet för att få ut det bästa av utbildningen. Lärarna är jättebra och erfarna och dessutom tas gästföreläsare in som är specialister inom just det ämnet vi ska lära oss om. Utbildningen är väldigt projektfokuserad och den är ett bra sätt att bredda nätverket och ta sig in i branschen. Den är mångsidig och har hjälpt mig att bli mer självsäker i min roll. Det är ingen utbildning man kan glida igenom, det krävs mycket tid och arbete.”

– Mikaela, tidigare deltagare på Kreativ producent

”Under utbildningen får du möjlighet att producera ditt eget projekt under vägledning, från embryo till fullskalig kulturproduktion. Vi har haft deltagare som arrangerat ljusfestival, dansföreställning, street-opera-föreställning, utvecklat en kulturkrockarnas arena för att nämna några exempel. Vi arbetar med learning by doing och deltagarna får lära sig att ständigt problemlösa, något som är en viktig del av producentyrket. Alla lärare är professionellt aktiva i sin bransch och en mängd gästföreläsare passerar under året. Hittills har bland andra Anna Takanen, skådespelare och regissör, Gellert Tamas journalist och författare, Karin Wegsjö scenograf, Karin Johansson Mex teaterchef, Lars Bergwall producent, Bosse Lindqvist producent på SVT dokumentär, Pether Lindgren producent Ajabu, Kia Berglund konstnärlig ledare gästföreläst på Kreativ Producent.”

– Tuttika Sen, utbildningsansvarig på Kreativ producent

Till toppen