Våra utbildningar

Kreativ producent på distans

Utbildningen till kreativ producent låter kultur, näringsliv och offentlig verksamhet mötas i en spännande mix där målet är att skapa en ny typ av yrkeskunnande.

BLI KREATIV PRODUCENT

Vi söker människor som vill tänka nytt:

Genom idéfusion och tvärkunskap från kommun, näringsliv och kulturverksamhet, skapas oväntade tvärdrag och nya platser.

Utbildningen till kreativ producent är en 1-årig distansutbildning. Utbildningen sker till stor del på plats där du bor, i kontinuerlig kontakt med undervisande lärare. 4 gånger under läsåret träffas alla deltagare på Valla folkhögskola. Dessa träffar pågår 2-3 vardagar och är en obligatorisk del av utbildningen. För att få komplett kursintyg efter genomförd utbildning krävs godkänd närvaro och godkänt resultat på delmoment och slutproduktion.