Våra utbildningar

Kurstider och kostnader

Kurstider

Utbildningen är tvåårig med 40 veckors läsår.

Läsåret 2018/2019 har följande tider:

Höstterminen
2018 08 20 – 2018 12 21

Vårterminen
2019 01 -07 – 2019 06 05

Läsåret 2019/2020 har följande tider:

Höstterminen
2019 08 19 – 2019 12 20

Vårterminen
2020 01 07 – 2020 06 05

Kurskostnader

All undervisning är avgiftsfri. Däremot betalar du en allmän serviceavgift och har kostnad för mat och eventuell hyra. Den allmänna serviceavgiften på 500 kr per termin inkluderar olycksfallsförsäkring och kopieringskostnader.

Kostnad för mat, förmiddagskaffe (för närvarande 57 kronor per dag) och allmän service betalas i slutet av varje månad.

Hyran betalas månadsvis i förskott. Samtliga inbetalningar ska göras till vårt bankgiro.

I övrigt betalar den studerande för de utgifter som uppkommer under utbildningen. Kurslitteratur och annat studiematerial uppskattas till ca 2 500 kr per läsår.

I årskurs 1 genomförs en vinterutbildning som beräknas kosta ca 7 000 kr. Inom profilerna genomförs studiebesök och studieresor och kostnaderna för dessa kan uppgå till 1 000–2 000 kr per läsår beroende på resmålen.