Våra utbildningar

Kurstider och kostnader

Kurstider

Utbildningen är tvåårig med 40 veckors läsår.

Höstterminen 2020
2020 08 17 – 2020 12 22

Vårterminen 2021
2021 01 07 – 2021 06 04

Höstterminen 2021

2021 08 23 – 2021 12 22

Vårterminen 2022

2022 01 10 – 2022 06 10

Kurskostnader

All undervisning är avgiftsfri. Däremot betalar du en allmän serviceavgift och har kostnad för mat och eventuell hyra.
I serviceavgiften ingår olycksfallsförsäkring, kopieringsavtal och viss förtäring i samband med gemensamma aktiviteter/temadagar.

För 350 kr/vecka får man kaffe/té från kl 08.00, förmiddagsfika, det finns alltid 3 lunchrätter att välja mellan varav en är vegetarisk, salladsbuffé, specialkost vid till exempel allergier samt kaffe/té på maten. Betalning görs i slutet av varje månad.

Hyran betalas månadsvis i förskott. Samtliga inbetalningar ska göras till vårt bankgiro.

I övrigt betalar den studerande för de utgifter som uppkommer under utbildningen. Kurslitteratur och annat studiematerial uppskattas till ca 2 500 kr per läsår.

I årskurs 1 genomförs en vinterutbildning som beräknas kosta ca 7 000 kr. Inom profilerna genomförs studiebesök och studieresor och kostnaderna för dessa kan uppgå till 1 000–2 000 kr per läsår beroende på resmålen.

 

Till toppen