Våra utbildningar

Arbetsplatsförlagt lärande

Under hela utbildningen finns praktiken närvarande. Fritidsledarutbildningen är en yrkesutbildning och det är därför viktigt att sambandet mellan utbildningens teoretiska innehåll och yrkeslivets praktiska verklighet tydliggörs.

Praktiska inslag i utbildningen är t ex introduktionsveckor med friluftsliv och vinterutbildning förlagd till svensk fjällmiljö. Studiebesök, gästföreläsare används också för att låta teori och praktik mötas. Vi stimulerar våra studerande att i samarbete med olika organisationer genomföra kontinuerlig ledarskapspraktik.

Under första året ingår 6 veckors arbetsplatsförlagd lärande (APL), oftast förlagd till kommunal fritidsverksamhet. Under andra året ingår också 6 veckors APL, då med ett friare val av plats inom fritid,skola och omsorg mm.

Till toppen