Våra utbildningar

Ansökan/ antagningsarbete/ behörighet

Ansökan till höstterminen 2021

Sista ansökningsdag den 15 april 2021.

Ansökan görs antingen via webben eller med post. Glöm inte att fylla i vilken profil du är intresserad av. Det är viktigt att du bifogar bestyrkta intyg över alla dina meriter.
Besked om antagning meddelas i juni 2021.

För frågor kontakta Per Wiklund (pedagog)

pw@valla.fhsk.se

Antagningsarbete

Ansökningshandlingarna gås igenom. Sökande med vidimerad/godkänd behörighet kallas till F-dagen, där bl a gruppintervjuer genomförs. Sökande som har chans att bli behöriga under innevarande termin kallas också. Sökande med oklar behörighet kontaktas och några av dem kallas också till F-dagen.

4 maj 2021 arrangeras en speciell dag, F-dag, då intervju med behöriga sökande sker samtidigt som det finns möjlighet att informera sig om skolan och fritidsledarutbildningen. Till denna dag sänds en särskild inbjudan.
Kompletterande intervjuer kan genomföras senare på Valla eller via elektroniska hjälpmedel.
Referenter kontaktas och intervjuas via telefon.

Till sist vägs betyg, erfarenheter, intervjuintryck och referenser samman för en total bedömning. De sökande delas i tre grupper: Antagna, reserver och icke-antagna. Bland antagna och reserver finns i allmänhet några med förbehåll att de kompletterar med sena betyg. Besked om antagning skickas 1 juni.

För antagningsarbetet till fritidsledarutbildningen på Valla folkhögskola ansvarar lärarlaget. I antagningsgruppen ingår förutom lärarrepresentant även en grupp studerande som deltar i hela antagningsarbetet.

Behörighet

För att antas till utbildningen krävs:

  • Grundläggande/allmän behörighet för yrkeshögskolestudier med särskild behörighet i svenska 2.
  • Lämplighet för utbildningen och yrket som är styrkt genom väl vitsordad och relevant erfarenhet för yrkesområdet.

Ansökan

Klicka här

Till toppen