Våra utbildningar

Fritidsledare

Ungdomsledare, demokratisk ledare och framtidsledare, känner du igen dig? I så fall är Fritidsledaryrket något för dig!

Sista ansökningsdag 31 maj.

Utbilda dig till vår tids viktigaste ledare och var med och skapa en bättre framtid för människor i alla åldrar. Som fritidsledare skapar du sammanhang, delaktighet och en meningsfull fritid. Du är en demokratibärare som lär ut samhällsansvar och demokratiska principer. Du är en framtidsledare som skapar relationer till, och mellan, ungdomar. Du är en gruppledare som optimerar gruppens arbetssätt tillsammans. Ditt yrke handlar om att få andra att må bra och växa genom klokt ledarskap.

En karriär med många möjligheter
Som Fritidsledare öppnar sig en värld av möjliga yrken. Du kan arbeta med unga i öppen ungdoms- och fritidsverksamhet och förbereda dem inför framtiden eller med rehabilitering inom kriminalvården. Du kan arbeta för att skapa en meningsfull fritid för människor med funktionsvariationer, eller vara en viktig stödperson i skolan. Du behövs på oändligt många platser i samhället.

Utbildning som ger jobb
Det finns en stor efterfrågan på Fritidsledare. Av de som tog examen från utbildningen 2019 hade samtliga fått arbete inom bara några månader. Vi får ofta besök av organisationer som rekryterar direkt från utbildningen. Bland arbetsgivarna finns kommuner, föreningsliv, privata företag inom bland annat skola och omsorg, samt kyrkan.

Utbilda dig till vår tids viktigaste ledare med 100% chans att förbättra framtiden! Varmt välkommen till Valla Folkhögskola!

Ansök nu – sista ansökningsdag är den 31 maj. Antal platser är begränsat.

Om utbildningen

Under utbildningen får du inte bara ny kunskap, du förväntas också bidra med egna erfarenheter för att föra gruppen framåt. Hälften av tiden är lärarledd och resterande tid används till egna uppgifter så som ledarskapsuppdrag och gruppdiskussioner. Vi bjuder in externa grupper för att träna ledarskap och reflekterar tillsammans kring vilka lärdomar vi kan ta med oss. I utbildningen ingår 12 veckors praktik på olika arbetsplatser.

Vi lägger stort fokus på din personliga utveckling så att du ska bli trygg och säker i att kunna leda/coacha andra i din profession. Många tidigare deltagare vittnar om de växt både som personer och samhällsmedborgare under utbildningen.

Välj inriktning utifrån dina intressen
Under utbildningen kan du inrikta dig mot teater, idrott, friskvård och hälsa, eller natur- och friluftsliv. Vi uppmuntrar till att utveckla dina redan befintliga styrkor eller upptäcka nya under utbildningen.

Utbildningens upplägg
Fritidsledarutbildningen är en tvåårig eftergymnasial yrkesutbildning som omfattar 80 veckors studier (två års heltidsstudier). Under utbildningen studerar vi följande ämnesområden:

  • Människans växande och livsvillkor
  • Samhälle, fritidskultur och fritidsarbete
  • Ledarskapsutveckling
  • Fritidsarbetets metodik
  • Fritiden som forskningsfält

Du hittar mer detaljerad information om vår utbildning och våra tre profilämnen nedan.
Lokal utbildningsplan 2019-2021 (pdf)
Profilblad Teater
Profilblad Natur
Profilblad Idrott
Fritidsledarskolorna folder

Röster om utbildningen

”Det bästa med utbildningen är blandningen av teori och praktik. Man har hittat den rätta balansen för att ha kvar energin och prestera på topp. Lärarna är professionella, respektfulla och ser och hör alla. De är som en familj dit man blir välkomnad varje dag. Jag har utvecklats enormt som människa och även i min förmåga att förstå andra. Jag älskar att det är så brett. Du kan vara på LSS boende, kriminalvården, skolan… Att få så mycket möjligheter med en enda utbildning är något av det häftigaste jag varit med om!”

Florent, studerande andra året på Fritidsledarutbildningen på Valla

”Det bästa med Valla är att deltagarna är så nära alla pedagoger. Pedagogerna lägger mycket tid på oss och man blir sedd. Skolan är väldigt nytänkande och man arbetar mycket med att lära sig av varandra. Sen är miljön fin och det blir hemtrevligt. Utbildningen har hjälpt mig att tänka annorlunda och den är extremt utvecklande för individen. De flesta känner att de har växt ofantligt som människor under utbildningen och det ges verkligen möjlighet till det. Och sen är det väldigt lätt att få jobb.”

Conrad, studerande andra året på Fritidsledarutbildningen på Valla

”Jag valde Valla för att utbildningen har bra rykte och är neutral politiskt och religiöst. Det var lätt att få arbete efter utbildningen och sen jag tog examen har jag arbetat på fritidsgårdsverksamhet, på behandlingshem och på resursskola för elever med social och neuropsykiatrisk problematik. De senaste åren har jag arbetat med projektet Ung Puls där vi riktar in oss på ungdomar som är 13–25 år gamla. Vi arbetar med att coacha unga och utbildar dem i ungt ledarskap. Sedan i höstas arbetar jag på enhetsnivå som samordnare för hela verksamheten och där ligger mycket av min fokus på att samarbeta med andra ungdomsföreningar och på att utveckla verksamheten.

För mig handlar fritidsledaryrket om att vara en demokratibärare. Att leda ungdomar mot att nå sin potential. Vi utbildar unga i demokratiska metoder och motiverar dem till att ta del av samhället och skapa en positiv framtid. Vi arbetar också mycket med områdesarbeten där vi nätverkar med kommunala organisationer, föreningar och med näringslivet. Man blir spindeln i nätet som ser till att ungas röster blir hörda i samhällsfrågor. Som fritidsledare har man mycket frihet att tänka själv och att jobba med utveckling av ungdomar på deras villkor. Jag tycker också lyxen med yrket är att vi fokuserar på det som fungerar, och på att förstärka det istället för att koncentrera oss på problemen.”

Karolina, tog examen från Fritidsledarprogrammet på Valla 2004

”De som passar bäst som Fritidsledare är personer som är nyfikna på människor. Fritidsledaryrket handlar om att arbeta med grupper och grupprocesser. Det behöver inte vara med barn och unga utan kan vara alla grupper av människor. Man går in och tittar efter gruppers möjligheter och ser till att den blir bättre. Jag skulle önska att det var fler som var äldre som också sökte, som vill byta inriktning. Då har man värdefulla erfarenheter att ta med sig in i yrket.

Det som utmärker Valla är att skolan ligger i en lantlig miljö men väldigt nära Linköpings innerstad. Vi är nog också den enda folkhögskolan som har ett universitet på tomten!”

Annelie, pedagog på Fritidsledarutbildningen på Valla

Till toppen