Våra utbildningar

Fritidsledare

Bli fritidsledare, ett utmanande, spännande och kreativt arbete med människor i olika åldrar. Fritidsledare som yrkesgrupp finns i den öppna fritidsverksamheten, på skolor, fritidshem, behandlingshem, förenings- och organisationslivet, i kommunal och privat sektor.

Vallas fritidsledare får jobb

Varje år genomför landets fritidsledarutbildningar en undersökning bland de fritidsledare som utexaminerats sex månader tidigare. Valla folkhögskolas fritidsledarutbildning i Linköping fortsätter att visa att utbildningen ger jobb. Utbildningsbevis delades ut till 19 examinerade fritidsledare i juni 2016 och i januari 2017 var 18 i arbete, majoriteten hade 100 procentig tjänst. En studerade. Alla hade arbetsuppgifter som är relevanta för utbildningen. Kommunerna är de stora arbetsgivarna, men även kyrkan, föreningslivet och privata företag inom bl a skola och omsorg, anställer fritidsledare. Glädjande siffror, Vallas fritidsledare får jobb, deras kompetens efterfrågas och de gör en stor samhällsinsats för framför allt ungdomar.