Våra utbildningar

Fritidsledare på distans

Utbildningen är avsedd för dig som är anställd inom fritidssektorn, den är tvåårig och genomförs på deltid. Du studerar alltså på deltid och du utför vissa uppgifter inom din ordinarie arbetstid. Utbildningen innehåller 11 obligatoriska träffar på Valla folkhögskola.

Vid 6 obligatoriska veckoslut under första året och 5 under andra året, befinner vi oss alltså på Valla från fredag förmiddag till söndag eftermiddag. Mellan dessa träffar får du litteraturuppgifter och praktiska uppgifter. Uppgifterna behandlas på Googles plattform. De praktiska uppgifterna genomförs på din arbetsplats. Valla folkhögskola och din arbetsgivare skriver ett avtal om att du kan delta i dessa studier och vad som förväntas av din arbetsgivare.

Finansiering

Utbildningen är CSN-berättigad.

Behörighet

 • Du har behörighet för högskolestudier.
 • Du är minst 25 år.
 • Du har sammanlagt haft anställning på heltid minst tre år inom fritidssektorn (eller motsvarande).
 • Du har under kurstiden anställning inom fritidssektorn på minst halvtid.

Kursområden

 • Öppen verksamhet
 • Sociologi; etnicitet, kön, klass
 • Ledarskap och grupp
 • Psykologi, identitetsutveckling
 • Socialpsykologi
 • Pedagogik
 • Socialpedagogik
 • Fördjupning
 • Arbetsplatsförlagt lärande

Kursområdena bearbetas enligt folkhögskolans tradition genom upplevelse och forskning, gestaltning och analys, praktik och teori.

Kursplan

Här kan du ladda ner en kursplan i pdf-format.

Ansökan och antagning

Utbildningens startar online i slutet av augusti och har sin första träff på Valla i början på september, förutsatt att tillräckligt många behöriga sökt kursen.

Arbetsgivarblankett

Du måste bifoga ett intyg från din arbetsgivare i din ansökan. Blanketten finns under Ansök.

Pedagogisk grundsyn

Fritidsledarutbildningen på Valla folkhögskola grundas på folkbildningspedagogik med tvärvetenskaplighet, tillämpning och verklighetsnära studier. Kvalitativ kunskap, som ger sammanhang, bredd och djup betonas. Den handledande pedagogiken och det främjande förhållningssättet är centralt i den dialog som förs mellan lärare och studerande utifrån teori och praktik. Genom dialog får den studerande reflektera över sin pedagogiska syn, sitt ledarskap med ett normkritiskt förhållningssätt.

Kunskapssyn

Fritidsledarutbildningen på Valla folkhögskola står för en bred kunskapssyn. Deltagarnas egna erfarenheter är en viktig källa till kunskap. Kunskap kan också vinnas genom undersökande pedagogiska arbetssätt i form av problembaserat lärande, fältstudier och praktisk utövning. Erfarenheter och information bearbetas, bedöms och blir föremål för kritisk reflektion som syftar till ställningstagande så att kunskap och handlingsberedskap utvecklas. Detta innebär att olika kunskaper och erfarenheter sammanförs till en helhet, som ger sammanhang och överblick.

Preliminära datum för träffar på Valla höstterminen 2021 och vårterminen 2022

HT 21:

v 35 fre-sön

v 40 fre-lör (enbart för årskurs 1)

v 45 fre-sö

VT 22:

v 2 fre-sö
v 11 fre-sö
v 20 fre-sö

Uppskattad kostnad

Utbildningen är kostnadsfri men vissa kostnader tillkommer

 • Resor till och från Valla vid våra obligatoriska träffar
 • Logi på Valla vid träffarna, bokas separat i förväg i mån av plats (ca 400 kr/enkelrum)
 • Fika samt lunch på Valla under schemalagd tid (ca 275 kr/träff)
 • Litteraturkostnader ca 2 500 kr

Kursdatum

Läsåren 2020-2022 har följande tider:

2020-08-17 – 2020-12-23
2021-01-07 – 2021-06-04

2021-08-23 – 2021-12-22
2022-01-10 – 2022-06-03

Kontakt

Kontakta kursansvarig Annelie Hellström vid frågor på ah@valla.fhsk.se.

Ansökan

Klicka här

Till toppen