Våra utbildningar

Kurstider och kostnader

Kurstider

Läsåret 2018/2019 har följande tider:

Höstterminen
2018 08 20 – 2018 12 21

Vårterminen
2019 01 07 – 2019 06 14

Kurskostnader

All undervisning är avgiftsfri. Däremot betalar du en allmän serviceavgift och har kostnad för mat och eventuell hyra.

Den allmänna serviceavgiften på 800 kr per termin inkluderar lån av bärbar dator (Chromebook), kurslitteratur, olycksfallsförsäkring och kopieringskostnader.
Kostnad för mat, förmiddagskaffe (för närvarande 57 kronor per dag) och allmän service betalas i slutet av varje månad.
Hyran betalas månadsvis i förskott. Samtliga inbetalningar ska göras till vårt bankgiro.
I övrigt betalar Du för de utgifter som uppkommer under utbildningen. Beroende på vilken inriktingen Du väljer så tillkommer kostnader för bland annat studiebesök och utflykter med 1000-1500 kroner per läsår.