Våra utbildningar

Kultur & entreprenörskap

Är du intresserad av foto, film, konst, musik, och teater? Vill du träna din förmåga att arbeta kreativt i projekt? Är du nyfiken och drivs av en vilja att testa dina gränser? Då kan inriktning Kultur och entreprenörskap vara rätt val för dig. Vi jobbar praktiskt och tematiskt med att skapa bildspel, filmer och olika ljudprojekt. De behörigheter du behöver vävs in det dagliga arbetet och blir en naturlig del av din skoldag. Möjliga behörigheter i inriktingen är: Sv 1 och 2, Eng 5,6, Sh 1a1, Hi 1a1, och Re 1. På tillvalstid väljer du själv om du vill läsa Sv 3, matematik eller någon särskild behörighet.

Du har stora möjligheter att själv forma hur dina studier ska se ut. För att uppnå behörighet för vidare studier på universitet eller högskola behöver du läsa på folkhögskola från ett till tre år beroende på tidigare studier och vilka kurser du väljer. En gång i veckan deltar du i en aktivitetsgrupp som du får välja efter intresse. Exempel på sådana är skoltidning, oljemålning, dans, musik, drama, friskvård/motion, foto med flera.

Folkbildningens kunskapssyn är vägledande för vårt sätt att arbeta. Vi studerar i små grupper i en lugn och trivsam miljö. Vi försöker också anpassa studierna till vars och ens förutsättningar, stärka din självtillit och stödja dig om du upplever problem i studiesituationen. En individuell studieplan upprättas för varje studerande i samarbete med skolans studievägledare.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta studierektor Lottie Brissle.