Våra utbildningar

Grundkurs

Grundkurs är för dig som vill läsa svenska som andraspråk grund. Kursen innehåller ämnena: svenska som andraspråk, engelska och matematik på grundnivå. Inom kursen läser vi också SO- och NO-ämnen tematiskt. Du har också möjlighet att läsa vissa ämnen på gymnasienivå.

På kursen har du som deltagare möjlighet att påverka kursen. Vi jobbar med kreativa projekt, bjuder in besök till klassen och gör studiebesök under kursens gång. Vi deltar också i skolans gemensamma aktiviteter.

På grundkursen har du möjlighet att få behörighet i svenska som andraspråk, matematik och engelska. Grundkursen är en bra förberedelse inför allmän kurs. Efter grundkursen har du möjlighet att söka vidare till allmän kurs.

Förkunskapskrav

SFI D, mellan/fortsättning

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta studierektor Lottie Brissle.