Våra utbildningar

Ansökan/antagning

Vi har löpande antagning. På allmän kurs ställs inga formella antagningskrav. Men för att tillgodogöra dig studierna på allmän kurs (motsvarande gymnasienivå) bör du ha betyg från åk 9. (Sv, eng och ma). För att läsa på grundkurs på allmän kurs krävs att du har klarat sfi D.