Våra utbildningar

Ansökan/antagning

Vi har löpande antagning. På allmän kurs ställs inga formella antagningskrav.

För att tillgodogöra dig studierna på allmän kurs (motsvarande gymnasienivå) bör du ha betyg från åk 9. (Sv, eng och ma).

För studier på grundkurs 1 behöver du svenska på nivå sfi C-D. Efter kursen kan du söka till Grundkurs 2.
För studier på grundkurs 2 behöver du ha läst klart sfi D och vill fortsätta läsa svenska som andraspråk på grundläggande nivå.