Våra utbildningar

Allmän kurs

En traditionell skola passar inte alla. Varje människa är unik, har olika erfarenheter, behov och kunskaper. På Valla folkhögskola utgår vi ifrån dig och dina förutsättningar när vi tillsammans utformar din studieplan. Hos oss kan du komplettera hela eller delar av din gymnasieutbildning och lämna oss med behörighet till både högskola och universitet.

Varför folkhögskola?

För att vara med och skapa sin egen framtid krävs metoder, verktyg och människor som skiljer sig från det traditionella. Att läsa vid vår folkhögskola är att bli en del av en kultur, en kultur som främjar människan, samtalet och din utveckling.
Här möts människor från världens hörn – en mångfald som är inkluderande. I ett studierum där den sociala gemenskapen är av största vikt, den mindre gruppens sammansvetsning ökar delaktigheten och stöttar dig i att hitta rätt metoder för just dig.

Välkommen till Valla folkhögskola för skapa din framtid tillsammans med oss!

Inriktningar

Det finns sex inriktningar på allmän kurs: Filosofi & samhälle, Film, Hälsa & natur, Ledarskap & kommunikation, Människans kultur och App-utveckling. Du läser en inriktning per år. Du kan läsa mer om dem under rubrikerna till vänster!

 

Till toppen