Våra utbildningar

Allmän kurs grundnivå med fokus på svenska språket

Kursen är för dig som har annat modersmål än svenska och behöver läsa på grundläggande nivåer.

Med fokus på svenska språket

Du som deltagare har möjlighet att påverka kursen. Vi jobbar med kreativa projekt, bjuder in besök till klassen och gör studiebesök under kursens gång. Vi deltar också i skolans gemensamma aktiviteter.

Grundkurs 1 är för dig som behöver läsa svenska på nivå C-D. Efter kursen kan du söka till Grundkurs 2. Du kan också göra sfi-prov på Komvux.

Grundkurs 2 är för dig som har läst klart sfi D och vill fortsätta läsa svenska som andraspråk på grundläggande nivå. kursen förbereder dig som vill börja på allmän kurs på gymnasienivå. Du kan också söka till Komvux efter att ha läst kursen.

Du kan få behörighet i svenska som andraspråk grundläggande nivå, matematik (grundläggande/gymnasienivå) samt engelska (grundläggande/gymnasienivå)

Små klasser

Vi har små klasser och du får hjälp att strukturera dina studier. När du läser på Valla får du låna en dator som du använder i undervisningen. Vi gör också studiebesök och deltar i temadagar och andra aktiviteter som sker på skolan.