STUDS

Kursen STUDS är en ettårig kurs för vuxna med kognitiva funktionsvariationer.

S = Stimulans
T = Trivsel
U = Utveckling
D = Dramatisering
S = Studieresa

Innehåll

Bokstäverna i namnet beskriver vad vi tycker är viktigt på kursen. Att uppleva stimulans och trivsel samtidigt som man utvecklas är något Valla folkhögskola vill erbjuda. Ett roligt sätt att lära!

Syftet med studierna är att kunna ge dig:

• En god självkännedom, en god självkänsla och ett gott självförtroende. 
• Mer fördjupning kring samhället, naturen och miljön.
• Nya upptäckter i skapande verksamheter som musik, bild och drama.
• Mer lust i känslan för ämnen som svenska, matte och engelska.

De sökande har olika skolbakgrund men är redo att arbeta med sin personliga utveckling.

Det är ett bra sätt ta steget från ungdomsliv till vuxenliv. De studerande väljer egna personliga mål. På STUDS arbetar vi tillsammans med SMARTA mål. Målen följs upp och utvärderas regelbundet. Vi dokumenterar din ”osynliga utveckling” så du kan kan se dina framsteg och få bättre självinsikt. 

Du får tid att mogna samtidigt som du stärker dig inför kommande yrkesliv. Mycket tid läggs på socialt samspel, livskunskap och förståelse för det.

Varje läsår under höstterminen arbetar vi i projekt med en dramaproduktion som spelas upp på skolans julfest. Under vårterminen riktas det intensiva arbetet mot en studieresa utomlands.

Tillsammans på Valla folkhögskola har vi gemenskap med studerande från övriga kurser, trevlig miljö och god mat. Det genomförs temadagar och andra trevliga arrangemangs för alla på Valla.

Kursen innefattar ej internatboende.

Bra att veta om kursen:

Terminstider:
HT: 2022-08-29 – 2022-12-23
VT: 2023-01-09 – 2023-06-09

Ansökningsperiod:
2021-11-27 – 2022-04-15

Ansökan/antagning

Ansökningstiden till STUDS är senast 15 april och ansökan kan göras på särskilt underlag från vår hemsida. Intervjuer inför antagning genomförs efter att pågående kurs avslutats (i juni månad). Mentor kontaktar respektive sökande för intervjutid. Intervjun är en viktig förutsättning för att ha chansen att bli antagen.

VÄLKOMMEN med din ansökan!

Besöksdagar

Besöksdagarna 2021 är inställda på grund utav rådande pandemi. Istället genomförs enskilda besök under våren för nya sökanden till läsåret 2021/2022.

Varje läsår i v 7 har kursen STUDS besöksdagar (måndag-tisdag). Det är ett utmärkt tillfälle att träffa oss på STUDS och delta i öppna lektioner. Då får du mycket information om kursens upplägg.

Välkommen att vid intresse eller frågor kontakta oss direkt

Kontakt:
Anna-Karin, kursansvarig
0764 – 700 408
aka@valla.fhsk.se
Anita, mentor 0764 – 700 412
anita.anic@valla.fhsk.se

Kurskostnader

All undervisning är avgiftsfri. Däremot betalar du en allmän serviceavgift och har kostnad för mat och fika. Den allmänna serviceavgiften på 900 kr per termin inkluderar olycksfallsförsäkring, kopieringskostnader samt användandet av en padda. För 350 kr/vecka får man kaffe/té från kl 08.00, förmiddagsfika och lunch. Det finns alltid 3 lunchrätter att välja mellan varav en är vegetarisk, salladsbuffé, specialkost vid till exempel allergier samt kaffe/té på maten. Måltidsavgiften betalas i slutet av varje månad. Samtliga inbetalningar ska göras till vårt bankgiro.

Studieresa

Obligatorisk studieresa till ett europeiskt land ingår i kursen, och till den sparas 800 kr per månad i 7 månader. Klassen kan också ta beslut om andra initiativ, som studiebesök och liknande. Då beslutar gruppen gemensamt hur mycket kostnaden får bli vid varje fältstudiebesök.

Observera att priserna kan komma att justeras vid behov.