Personal på Valla folkhögskola

Personal

Anna-Karin Arwidsson
Kursansvarig STUDS-kursen
aka@valla.fhsk.se
0764-700 408

Anna Blom
Stödpedagog
ab@valla.fhsk.se
0768-040 281

Carola Råström
Rektor
cr@valla.fhsk.se
0706-495 581

Elisabeth Öhlin Berlin
Ekonomichef
eob@valla.fhsk.se
0764-700379

Eva Liljeberg
Skoladministratör
el@valla.fhsk.se
013-35 55 81, 0764-700 401

Linda Arwidsson
Konferensadministratör
la@valla.fhsk.se
013-35 55 82, 0764-700 402

Lucas Westerlund
Kursansvarig Valla Game Education
lw@valla.fhsk.se

Lottie Brissle
Studierektor, Studievägledare
lb@valla.fhsk.se
0764-700 405

Fredrik Schenström
Köks- & Fastighets- & Konferensansvarig
fs@valla.fhsk.se
013-35 55 90, 013-35 55 91

Jonas Pihl
Kursansvarig, Fritidsledarutbildning
fritidsledarutbildningen@valla.fhsk.se
013-35 55 88

Conrad Nilsson
Studerandestödjare & internatpedagog
cn@valla.fhsk.se
0764-700 400

Henrik Wiman
IT- och teknikansvarig
hw@valla.fhsk.se

Marie Eriksson
Ansvarig kunskapscenter
me@valla.fhsk.se