Om Valla

Styrelse

Ordinarie

Bertil Jonsson, Studiefrämjandet, ordförande
Gustav Öhrn, Studiefrämjandet
Madeleine Johansson, Sveriges 4H, vice ordförande
Erik Johansson, Sveriges 4H
Sonia Sangari, Linköpings kommun

Ersättare

Kenth Ljungberg, Studiefrämjandet
Zlatko Avdagic’, Studiefrämjandet
Björn Johansson, Sveriges 4H
Veronica Gisslar, Sveriges 4H
Lars Gunnarsson, Linköpings kommun

Föredragande

Carola Råström, Valla folkhögskola, rektor
Lottie Brissle, Valla folkhögskola, studierektor
Elisabeth Öhlin Berlin, Valla folkhögskola, ekonomichef

Adjungerade

Jonas Pihl, Valla folkhögskola, representant lärarpersonal
Fredrik Schenström, Valla folkhögskola, representant servicepersonal

Arbetsutskottet

Bertil Jonsson
Madeleine Johansson
Carola Råström, föredragande
Lottie Brissle, föredragande
Elisabeth Öhlin Berlin, föredragande

Revisorer

Christer Gustavsson, Sveriges 4H
Sven-Eric Svensson, Studiefrämjandet