Om Valla

Personal

Ylva Barahimi Johansson

Kursansvarig Språk och Samhälle

ybj@valla.fhsk.se

0764-700 413

Sanna Lundgren

Kursansvarig Språkintroduktion

sl@valla.fhsk.se

0764-030 780

Annette Lekström

Kursansvarig Scenkonst

al@valla.fhsk.se

0764-700 589

Lottie Brissle

Studierektor och studievägledare

lb@valla.fhsk.se

0764-700 405

Hassan Chit

Studerande-stödjare & Internatpedagog

hc@valla.fhsk.se

0764-700 400

Linda Arwidsson

Konferensadministratör

la@valla.fhsk.se

013-35 55 82, 0764-700 402

Marie Eriksson

Kursansvarig, Fritidsledarutbildning

me@valla.fhsk.se

013-35 55 88, 0764-700 404

Anton le Clercq

Kursansvarig STUDS-kursen

ac@valla.fhsk.se

0764-700 408

Eva Liljeberg

Skoladministratör

el@valla.fhsk.se

013-35 55 81, 0764-700 401

Carola Råström

Rektor

cr@valla.fhsk.se

0706-495 581

Fredrik Schenström

Köks- & Fastighets- & Konferens-ansvarig

fs@valla.fhsk.se

013-35 55 90, 013-35 55 91

Henrik Wiman

IT- och teknikansvarig

hw@valla.fhsk.se

0703-713 162

Elisabeth Öhlin Berlin

Ekonomichef

eob@valla.fhsk.se

0764-700 379