Om Valla

Personal

Anna-Karin Arwidsson

Kursansvarig STUDS-kursen

aka@valla.fhsk.se

0764-700 408

Linda Arwidsson

Konferensadministratör

la@valla.fhsk.se

013-35 55 82, 0764-700 402

Anna Blom

Stödpedagog

ab@valla.fhsk.se

0768-040 281

Lottie Brissle

Studierektor och studievägledare

lb@valla.fhsk.se

0764-700 405

Hassan Chit

Studerandestödjare & Internatpedagog

hc@valla.fhsk.se

0764-700 400

Marie Eriksson

Ansvarig KC

me@valla.fhsk.se

0764-700 404

Eva Liljeberg

Skoladministratör

el@valla.fhsk.se

013-35 55 81, 0764-700 401

Jonas Pihl

Kursansvarig, Fritidsledarutbildning

fritidsledarutbildningen@valla.fhsk.se

013-35 55 88

Carola Råström

Rektor

cr@valla.fhsk.se

0706-495 581

Fredrik Schenström

Köks- & Fastighets- & Konferens-ansvarig

fs@valla.fhsk.se

013-35 55 90, 013-35 55 91

Henrik Wiman

IT- och teknikansvarig

hw@valla.fhsk.se

Lucas Westerlund

Kursansvarig Valla Game Education

lw@valla.fhsk.se

Elisabeth Öhlin Berlin

Ekonomichef

eob@valla.fhsk.se

0764-700 379

Till toppen