Fritidsledarutbildningen

Ungdomsledare, demokratisk ledare och framtidsledare, känner du igen dig? 
I så fall är Fritidsledaryrket något för dig!

Fritidsledare

Utbilda dig till vår tids viktigaste ledare och var med och skapa en bättre framtid för människor i alla åldrar. Som fritidsledare skapar du sammanhang, delaktighet och en meningsfull fritid. Du är en demokratibärare som lär ut samhällsansvar och demokratiska principer. Du är en framtidsledare som skapar relationer till, och mellan, ungdomar. Du är en gruppledare som optimerar gruppens arbetssätt tillsammans. Ditt yrke handlar om att få andra att må bra och växa genom klokt ledarskap.

Bra att veta om kursen:

Terminstider:
2022-08-23-2024-06-06

Ansökningsperiod:
2021-11-27 – 2022-04-15

Längd:
2 år

Studietakt:
Helfart

Behörighet:
Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier med särskild behörighet i svenska 2.

Studiemedelsberättigad:
Ja

Ansökningsperiod:
2021-11-27 – 2022-04-15

Utbildning som ger jobb

Det finns en stor efterfrågan på Fritidsledare. Av de som tog examen från utbildningen 2020 hade samtliga fått arbete inom bara några månader. Vi får ofta besök av organisationer som rekryterar direkt från utbildningen. Bland arbetsgivarna finns kommuner, föreningsliv, privata företag inom bland annat skola och omsorg, samt kyrkan.

En karriär med många möjligheter

Som Fritidsledare öppnar sig en värld av möjliga yrken. Du kan arbeta med unga i öppen ungdoms- och fritidsverksamhet och förbereda dem inför framtiden eller med rehabilitering inom kriminalvården. Du kan arbeta för att skapa en meningsfull fritid för människor med funktionsvariationer, eller vara en viktig stödperson i skolan. Du behövs på oändligt många platser i samhället.

Har du frågor?

Kontakt:
Jonas Pihl
013-35 55 88 fritidsledarutbildningen@valla.fhsk.se
Per Wiklund
pw@valla.fhsk.se

Arbetsplatsförlagt lärande

Under hela utbildningen finns praktiken närvarande. Fritidsledarutbildningen är en yrkesutbildning och det är därför viktigt att sambandet mellan utbildningens teoretiska innehåll och yrkeslivets praktiska verklighet tydliggörs.

Praktiska inslag i utbildningen är t ex introduktionsveckor med friluftsliv och vinterutbildning förlagd till svensk fjällmiljö. Studiebesök, gästföreläsare används också för att låta teori och praktik mötas. Vi stimulerar våra studerande att i samarbete med olika organisationer genomföra kontinuerlig ledarskapspraktik.

Under första året ingår 8 veckors arbetsplatsförlagd lärande (APL), oftast förlagd till kommunal fritidsverksamhet. Under andra året ingår också 6 veckors APL, då med ett friare val av plats inom fritid, skola och omsorg mm.

Ansökan till höstterminen 2022

Sista ansökningsdag den 15 april 2022.

Ansökan görs antingen via webben eller med post. Glöm inte att fylla i vilken profil du är intresserad av. Det är viktigt att du bifogar bestyrkta intyg över alla dina meriter.

Besked om antagning meddelas i juni 2022.

För frågor gällande ansökan & antagningsarbete kontakta Per Wiklund (pedagog)
pw@valla.fhsk.se

Antagningsarbete

Ansökningshandlingarna gås igenom. Sökande med vidimerad/godkänd behörighet kallas till F-dagen, där bl a gruppintervjuer genomförs. Sökande som har chans att bli behöriga under innevarande termin kallas också. Sökande med oklar behörighet kontaktas och några av dem kallas också till F-dagen.

4 maj 2022 arrangeras en speciell dag, F-dag, då intervju med behöriga sökande sker samtidigt som det finns möjlighet att informera sig om skolan och fritidsledarutbildningen. Till denna dag sänds en särskild inbjudan.

Kompletterande intervjuer kan genomföras senare på Valla eller via elektroniska hjälpmedel.

Referenter kontaktas och intervjuas via telefon.

Till sist vägs betyg, erfarenheter, intervjuintryck och referenser samman för en total bedömning. De sökande delas i tre grupper: Antagna, reserver och icke-antagna. Bland antagna och reserver finns i allmänhet några med förbehåll att de kompletterar med sena betyg. Besked om antagning skickas 1 juni.

För antagningsarbetet till fritidsledarutbildningen på Valla folkhögskola ansvarar lärarlaget. I antagningsgruppen ingår förutom lärarrepresentant även en grupp studerande som deltar i hela antagningsarbetet.

Röster om utbildningen

Kurskostnader

All undervisning är avgiftsfri. Däremot betalar du en allmän serviceavgift och har kostnad för mat och eventuell hyra.
I serviceavgiften ingår olycksfallsförsäkring, kopieringsavtal och viss förtäring i samband med gemensamma aktiviteter/temadagar.

För 350 kr/vecka får man kaffe/té från kl 08.00, förmiddagsfika, det finns alltid 3 lunchrätter att välja mellan varav en är vegetarisk, salladsbuffé, specialkost vid till exempel allergier samt kaffe/té på maten. Betalning görs i slutet av varje månad. Hyran betalas månadsvis i förskott. Samtliga inbetalningar ska göras till vårt bankgiro.

I övrigt betalar den studerande för de utgifter som uppkommer under utbildningen. Kurslitteratur och annat studiematerial uppskattas till ca 2 500 kr per läsår.

Under läsåren tillkommer kostnader för våra gemensamma studieresor och besök utanför skolan, kostnaderna varierar men brukar landa mellan 7000-9000kr.