Våra utbildningar

Kurstider och kostnader

Läsåret 2017/2018 har följande tider:

Höstterminen
2017 08 28 – 2017 12 22

Vårterminen
2018 01 08 – 2018 06 15

All undervisning är avgiftsfri. Däremot betalar du en allmän serviceavgift och har kostnad för mat och fika. Den allmänna serviceavgiften på 500 kr per termin inkluderar olycksfallsförsäkring, viss kurslitteratur och kopieringskostnader. Kostnad för mat, förmiddagskaffe (för närvarande 57 kronor per dag) och allmän service betalas i slutet av varje månad. Samtliga inbetalningar ska göras till vårt bankgiro.. Obligatorisk studieresa ingår i kursen. 900 kr per månad sparas under 7 månader vilket totalt blir 6.300 kr. Klassen tar beslut kring andra initiativ, studiebesök och liknande. Gruppen beslutar tillsammans hur mycket kostnaden får bli vid varje fältstudiebesök.