Våra utbildningar

Kurstider och kostnader

Läsåret 2017/2018 har följande tider:

Höstterminen
2017 08 28 – 2017 12 22

Vårterminen
2018 01 08 – 2018 06 15

All undervisning är avgiftsfri. Däremot betalar du en allmän serviceavgift och har kostnad för mat och fika. Den allmänna serviceavgiften på 800 kr per termin inkluderar olycksfallsförsäkring, kopieringskostnader samt användandet av en padda. Kostnad för mat, förmiddagskaffe (för närvarande 57 kronor per dag) och allmän service betalas i slutet av varje månad. Samtliga inbetalningar ska göras till vårt bankgiro.

Obligatorisk studieresa ingår i kursen. 550 kr per månad sparas under 7 månader vilket blir 3 850 kr + kostnad för flygbiljett (ca 1200 kr) totalt ca 5 000 kr. Klassen tar beslut kring andra initiativ, studiebesök och liknande. Gruppen beslutar tillsammans hur mycket kostnaden får bli vid varje fältstudiebesök.