Våra utbildningar

Ansökan/antagning

Varje läsår i v 7 har kursen STUDS besöksdagar (måndag-tisdag). Det är ett utmärkt tillfälle att träffa oss på STUDS och delta i öppna lektioner. Då får du mycket information om kursens upplägg.
Ansökan kan göras på särskilt underlag från vår hemsida. Ansökan ska vara inne senast 15 april.