STUDS är en kurs för vuxna med kognitiv funktionsnedsättning.

S = Stimulans
T = Trivsel
U = Utveckling
D = Dramatisering
S = Studieresa.

Syftet med studierna är att kunna ge dig:
  • En god självkännedom, en god självkänsla och ett gott självförtroende
  • Mer fördjupning kring samhället, naturen och miljön
  • Nya upptäckter i skapande verksamheter som musik, bild och drama
  • Mer lust i känslan för ämnen som svenska, matte och engelska
  • Stärka dig inför yrkeslivet.

År 1993 skapades en ny utbildning på Valla folkhögskola. Den utbildningen kallades tidigare S-linjen, vilket stod för Speciallinjen.

För fem år sedan var det dags för ett nytänkande och tiden mogen för ett namnbyte. Arbetslaget beslutade att det nya namnet skulle vara STUDS. Bokstäverna i namnet beskriver mer vad man sysslar med under sin tid på kursen. Att uppleva stimulans och trivsel samtidigt som man utvecklas är något Valla folkhögskola vill erbjuda.

Många som söker till STUDS har tidigare gått på gymnasiesärskola.

Tiden på STUDS är tänkt att vara en tid för personlig utveckling. Tanken är att alla studerande ska välja egna personliga mål. På STUDS arbetar vi tillsammans med SMARTA mål. Målen följs upp och utvärderas regelbundet under studieåret.

Varje läsår under höstterminen arbetas intensivt med en dramaproduktion som spelas upp på skolans julfest. Under vårterminen genomför klassen en studieresa utomlands.

Tillsammans på Valla folkhögskola har vi gemenskap med studerande från övriga kurser, trevlig miljö och god mat.