Målsättning

Skolans mål är att ge våra studerande både ämneskompetens och social kompetens, och att stärka självförtroendet. Vår idégrund präglas av våra huvudmäns verksamhet kring natur och miljö, internationella frågor och ungdomskultur och finns beskriven i vårt idéprogram. Studierna ska ge förberedelse för vidare studier, yrkesverksamhet och demokratiskt deltagande i samhällsutvecklingen. Vi studerar för livet och inte för provet! I vårt arbetssätt blandar vi teoretiska studier, deltagarnas erfarenheter, fältstudier och skapande arbetsformer.

Studera på folkhögskola

Att gå på folkhögskola innebär också ett aktivt deltagande i skolans totalmiljö. Utöver undervisningen har vi andra aktiviteter tillsammans, trivselkvällar, utflykter och studieresor. I folkhögskolans grundidé ingår dialog och diskussion som några av de viktigaste vägarna till bildning och en god närvaro är därför en förutsättning för studierna.

Medinflytande

Som studerande har du inflytande över din studie- och arbetssituation, bland annat i skolrådet, som är ett av flera samrådsorgan.

Gemensam lunch

Vi anser att måltiderna ger en viktig mötesplats för kontakt och gemenskap och lunchen ingår i skoldagen för alla som studerar på Valla folkhögskola. Vårt kök erbjuder specialkost för dig som har behov av det Maten kostar för närvarande 57 kr per skoldag och inkluderar lunch och förmiddagskaffe. För våra internatboende finns möjlighet att boka frukostabonnemang terminsvis. Vi reserverar oss för eventuella prisjusteringar.

Miljö

Vår skola ligger i ett härligt grönområde. Utanför knuten finns Valla gård, med hästar och andra djur och Vallaskogen med motionsspår. Som granne har vi även Universitetet, Gamla Linköping, Linköpings golfbana och Valla fritidsområde med muséer och bangolf. Hela vårt skolområde är rökfritt vardagar kl 8-16, övriga tider är rökning tillåtet på anvisad plats.

Internat

Vårt internat består av tre hus. Du kan bo i ett eget rum med dusch och toalett. Kök/samlingsrum delar du med dina grannar. Eller så delar du, och en skolkamrat, en tvårumslägenhet med kök. Som boende på internatet har du tillgång till motionshall, styrkelyft och bastu. Mest uppskattat brukar dock kamratskapet vara. Vårt internat är både ett hem och en arbetsplats. Trivsel och gemenskap är viktiga delar. Som studerande har du själv ett stort ansvar för skötsel, gemensamma sysslor och för att skapa förutsättningar för studier och trivsel. Vi kan erbjuda 30 platser i vårt internat. Hyreskostnaden ligger för närvarande på 3162-4154 kr per månad beroende på rumstyp. Vi reserverar oss för eventuella prisjusteringar.

Studievägledning

Vill du ha mer information om våra kurser så är du välkommen att ta kontakt med vår studievägledare, som kan nås på telefon 0764-700 407 eller via e-post.

Stöd i studiesituationen

Om du har särskilda problem, till exempel läs- och skrivsvårigheter, så kan du få stödundervisning och behöver du någon att snacka med så finns det personal du kan vända dig till. Idén bakom våra stödfunktioner är intimt sammankopplad med synen på hur vår skola bör vara. Vi vill att den ska vara en hel miljö och inte bestå av isolerade ämnesstudier.

Kurskostnad

All undervisning är avgiftsfri. Däremot betalar du en allmän serviceavgift och har kostnad för mat och hyra. Den allmänna serviceavgiften på cirka 800 kr per termin inkluderar olycksfallsförsäkring och kopieringskostnader. Kostnad för mat, förmiddagskaffe och allmän service betalas i slutet av varje månad. Hyran betalas månadsvis i förskott. Samtliga inbetalningar ska göras till vårt bankgiro. Kostnad för litteratur och studieresor tillkommer (se respektive kurs).

Datorer i undervisningen

Vi använder oss av Googles tjänster i undervisningen (Drive, G-Mail, Classroom m.m.) och i den allmänna serviceavgiften ingår lån av bärbar dator (ChromeBook). Datorn får du som studerar på Allmänna linjen disponera fritt under din studietid. Du är givetvis ansvarig för att lämna tillbaka datorn i fullgott skick när du avslutar dina studier.

Studiefinansiering

Alla våra kurser är studiemedelsberättigade.

Studerandeförsäkring

Du är som studerande olycksfallsförsäkrad genom skolan.