Språk och samhälle

Om kursen
Språk och samhälle är en kurs för dig som har ett annat modersmål än svenska. Kursen ger dig en möjlighet att fortsätta utveckla dina kunskaper i svenska och förstå det svenska samhället.

Kursen vänder sig till dig som inte har klarat sfi D-nivå och vill fortsätta läsa svenska. Meningen med kursen är att du ska kunna bli bättre på att förstå och prata svenska. Du får också ökad kunskap om det svenska samhället.

Svenska
På kursen är det svenska språket viktigast. Vi arbetar med att prata, läsa, skriva och förstå svenska. Till exempel arbetar vi med uttalsövningar, diskussioner och olika dialoger. Vi läser och skriver också olika typer av texter.

Vi tränar på svensk grammatik för att du ska kunna förstå språket bättre. Vi har mycket tematiska studier. Det betyder att vi arbetar med ett ämnesområde i taget och lär oss mer om det. Vi arbetar också hela tiden med att du ska förstå och kunna använda nya svenska ord.

Samhällsorientering
En annan viktig del i kursen är samhällsorientering. Varje dag lyssnar vi på nyheterna och diskuterar nyheter i Sverige och världen. Vi pratar också om frågor som kan vara viktiga för dig, som till exempel vardagsekonomi samt lag och rätt i Sverige.

Data
På kursen får du också lära dig att använda datorn för att skriva, söka information och kommunicera med andra.

Mer om kursen
Förutom kursens lektioner deltar vi också i studiedagar på skolan och andra aktiviteter som anordnas av skolan. På kursen gör vi också en del studiebesök.

Vi utgår från dig som person och gruppens behov när vi undervisar. Vi har ett långsamt studietempo så att du har chans att lära dig i din egen takt.

Ansökan och antagning
Antagning sker fortlöpande i mån om plats.
Just nu tar vi emot sena ansökningar för vårterminen. Välkommen att söka kursen!

Kontakt
Om du har frågor kan du ringa: 076-470 04 13.