Våra utbildningar

Mot framtidens hållbara samhälle

Kursstart lördag 9 september. Vi träffas fyra lördagar under hösten.

Vi kommer att studera det senaste inom boende och framtidens transporter. Modern fordonsutveckling och bränslealternativ.
Hur vårt och ditt framtida boende skulle kunna se ut.
Kursen avslutas med ett projektarbete under handledning. Vi funderar över saker som solenergi och olika uppvärmningsalternativ. Olika typer av ”Compact living” för att minska våra kostnader. Ett projekt och boende som vi vill förverkliga.
Ämnet hållbart samhälle är tvärvetenskapligt och belyser begreppet hållbar utveckling ur såväl ekologiska som sociala och ekonomiska synvinklar. Det behandlar samspelet mellan människan och hennes omgivning. Ämnet behandlar också frågor om miljöutmaningar, hushållning av naturresurser, ekosystemens bärkraft, teknikutveckling, samhällsplanering och miljöpolitik. Energi- och resursanvändning i samband med livsmedel, boende, transporter och övrig konsumtion.

Innehåll

  • Klimatförändringarna
  • Transporterna
  • Projektarbete & Kick off
  • Vårt Boende
  • Energi & energislag
  • Samhällets styrmedel
  • Den hållbare medborgaren
  • Framtiden
  • Projektarbete & redovisning