Våra utbildningar

Kurstider och kostnader

Kurstider

Utbildningen är tvåårig.

Läsåret 2016/2017 har följande tider:

Höstterminen
2016 08 22 – 2016 12 23

Vårterminen
2017 01 -09 – 2017 06 09

Läsåret 2017/2018 har följande tider:

Höstterminen
2017 08 22 – 2017 12 22

Vårterminen
2018 01 08 – 2018 06 15

Kurskostnader

All undervisning är avgiftsfri. Däremot betalar du en allmän serviceavgift och har kostnad för mat och eventuell hyra. Den allmänna serviceavgiften på 500 kr per termin inkluderar olycksfallsförsäkring och kopieringskostnader.

Kostnad för mat, förmiddagskaffe (för närvarande 57 kronor per dag) och allmän service betalas i slutet av varje månad.

Hyran betalas månadsvis i förskott. Samtliga inbetalningar ska göras till vårt bankgiro.

I övrigt betalar du för de utgifter som uppkommer under utbildningen. Beroende på vad du och din klass gör för studiebesök och ev resor räkna med ca 1500-2000 kronor per läsår.