Våra utbildningar

Innehåll

Fokus under det första året ligger på att skådespelaren lär känna och börjar forma sitt eget instrument som det är här och nu. Detta sker genom träning i rörelse-, röst- och medvetande, inklusive träning av fantasin och utformning av originalmaterial för dans, text, storytelling och sång. Vad vill du uttrycka? Vad tycker du att du uttrycker? Och vad är publikens uppfattning?
Baserat på det första året ligger fokus under år två på skådespelarteknik och iscensättning baserat på vår unika synvinkel.
Dagarna sträcker sig från 08:30 till 15:00, måndag-fredag. Kursspråk är engelska. Alla klasser och ämnen är interrelaterade och löper i vartannat. Det finns inga uppsatta segment i regelbunden mening, utan varje termin har ett specifikt mål.
Föreställningar och öppna klasser hålls regelbundet. Under sista delen av utbildningen skapar deltagarna originalverk.

Rörelse

Dagliga övningar för att utveckla medvetenhet, lyssnande, närvaro, teknik och improvisationsförmåga: tekniker för uppvärmning, fysisk medvetenhet, kontaktimprovisationer, mim, modern dans, abstraktioner, akrobatik, scenkamp, ​​Feldenkrais, Wudang (praktisk) Tai Chi, Chi Gong, dans och rörelseimprovisation, tekniker för nedvärmning, massage samt meditation.

Röstarbete

Lär känna din röst genom utforskning i rörelse, både i sång, tal och ljud, solo och i grupper, med och utan musiker. Utforskande av: rytm, projektion, olika ljudkvaliteter, luftflöde, resonans, intervall, närvaro, energi, uttryck, teknik och hur man får ett sant musikaliskt möte med en musiker.

Originalmaterial

Utforska och utforma originalmaterial baserat på improvisation: lyssna, fånga en impuls, improvisation, fantasi, utforska och åter-utforska, utforma material, sätta material, formulering, komposition, vad vill du säga och varför? Originalmaterial inkluderar att skriva låtar, dikter, texter, koreografera dans, storytelling-stycken samt slutligen skapa ett solo- eller gruppstycke som deltagarna finner intressant.

Skådespelarteknik

Förutom träning i rörelse och röst innehåller år ett förberedande skådespelarträning i metafysisk samt expressiv mask, storytelling solo och i grupp. Under år två utforskar vi olika metoder och skådespelartekniker så som Konstantin Stanislavskij, Michail Tjechov, Lee Strasberg, Sanford Meisner, Carlo Mazzone-Clementi och Ole Brekke: teater- och filmhistoria, text- och textanalys, process, scenarbete, byggande av karaktär och iscensättning. Träningen leder till Maria Winton och Peppe Östenssons processarbete och deras tillvägagångssätt till fysisk teater.

Reflektion och kritisk reflektion

Reflektion och kritisk reflektion / konstruktiv kritik praktiseras varje dag för att utveckla varje deltagares uppfattning och medvetenhet. Detta är en hörnsten i utbildningen.