Våra utbildningar

Innehåll

Närvaro – Samspel – Rörelse – Rytm & Dynamik – Practical Tai-Chi Chuan – Röst / Sång – Mask – Abstraktioner – Improvisation och Komposition – Modern Dans – Dans / Akrobatik – Fysisk Teater – Texter – Textanalys – Dramatik – Teaterhistoria – Dramatic Combat – Reflektion – Analys & Process

Movement / Dans

Daglig träning för utveckling av närvaro,lyssnande, teknik och improvisationsförmåga.

Röst/Sång

Börjar i leken med att forma ljud, oberoende av text och sång. I relationen mellan rörelse och röst, utforska sammanhang, utveckla ljudkvaliteter, omfång och resonans. Studera riktning, rumslighet, rytm och dynamik. I improvisation övas lyhördhet, samspel och framförande.

Fysisk Teater

Genom att studera och inspireras av skilda teaterstilar uppleva olika aspekter av form och mänskliga förhållningssätt. Från det naiva, spontana och uppfinningsrika – genom det innerligt överdrivna, förmågan att beröra, sinne för det tragikomiska (Melodrama) – och handling i förhållande till öde , utsikt, insikt (Tragedi) – till konsten att osäkra publikens förväntningar (Bouffon) – samt, med alla tillgängliga uttryck förmedla en historia, leka med växlande perspektiv och klipp i tid, rum och handling (Storytelling).

Ett av de viktigaste inslagen i utbildningen är att hålla öppet för det oförutsedda. Att ge det utrymme för lärare och studerande, som gör det möjligt att skapa i nuet för varje individ och klassen som helhet.

Gästlärare

  • Helena Ritzén – Musik & Improvisation
  • Marjo Kuusela – Choreographer, Professor of Dance and Academician Academy of Finland
  • Oula Kitti – Movement
  • Iiro Heikkilä – Acrobatics
  • Lennart Peep – Regi
  • Jarkko Mandelin – Movement, Kontakt improvisation
  • Mikael Wallin – Practical Tai Chi Chuan
  • Mikael är tvåfaldig europamästare i Practical Tai Chi Chuan.

Redovisningar och Föreställning

Kontinuerliga veckoredovisningar inför klassen. Två till tre projekt för publik varje år, samt slutproduktion år 2.