Våra utbildningar

Ansökan och audition

Ansökningar tas nu emot för läsåren 2018-2020. Om du är från Sverige, använd vår webbansökan på hemsidan. Om du inte är från Sverige (eller inte har svenskt personnummer), vänligen fyll i detta ansökningsformulär och skicka till scenkonst@valla.fhsk.se Vi vill ha din ansökan senast 16 mars 2018. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Sökande från Skandinavien - audition

När du har sänt in din ansökan kommer du att bli kallad till audition 24 eller 25 mars. Om du inte har möjlighet att komma då, hör av dig så försöker vi hitta alternativ. Auditionen är utformad som en 1-dags workshop och består av uppvärmning, rörelseövningar, improvisationer (ensemble och solo), röstarbete / sång och en intervju. Vi vill se hur det är att jobba med dig. Och vi vill ge dig möjligheten att uppleva hur en dag på skolan kan te sig. Vår förhoppning är att du har lärt dig något under audition-dagen. Var vänlig förbered din sång väl och klä dig så att du är redo att arbeta fysiskt. För de av er som aldrig sjungit förut – oroa er inte. Förbered dig väl så att du kan din valda låttext. Vi kommer att utforska sången under din audition.

AUDITION DATUM
24e och 25e mars 2018.
Ytterligare audition datum kommer att erbjudas om så anses nödvändigt.

Vi tar bara in en klass åt gången. Nästa tillfälle du kan söka är våren 2020.

Icke-Skandinaviska sökande - online auditions

Vi har nu öppet för ansökan med möjlighet till en tidigare antagningsprocess för icke-Skandinaviska sökande. Detta är ett svar på Migrationsverkets processtid för ansökan om uppehållstillstånd (läs regler och förordningar från Migrationsverket här). Icke-Skandinaviska sökande kan nu sända in sina auditions på video. Vänligen fyll i detta ansökningsformulär och sänd till scenkonst@valla.fhsk.se tillsammans med: 1 video där du rör dig/dansar, 1 video där du framför en monolog på engelska, 1 video där du framför en sång på engelska.