Våra utbildningar

Scenkonst

Scenkonst på Valla folkhögskola är en yrkesutbildning med en hög konstnärlig ambitionsnivå. Antagning sker vartannat år till 18 studerandeplatser med ett internationellt upptagningsområde. Kurspråk är engelska / alt. svenska, beroende på studerandegruppen. Utbildningen är 2-årig och berättigar till studiemedel från CSN.

Målet är att träna och utbilda unika scenkonstnärer med förmåga att formulera berättelser, finna sin egen röst och kunna skapa eget material, (ensemble och solo). Att utifrån varierande utgångspunkter och uttrycksformer utveckla förmågan att kunna ”skriva på golvet”. Att fånga upp en impuls – karaktärisera, konkretisera och ta den till frasering, innehåll, form samt föreställning.

Utbildningen är gränslös, praktisk, mycket fysisk och kreativt utmanande. Kursmomenten löper in i varandra och dina färdigheter utvecklas därmed i ett sammanhang. Improvisation och komposition är genomgående för alla ämnen, både som färdighet och konstnärlig metod.