Linjen för Scenkonst

2-årig skådespelarutbildning

Utbildningens startdatum
Hösten 2018.

Ansökan
Våren 2018.

Linjen för scenkonst – en yrkesutbildning med en hög konstnärlig ambitionsnivå. Antagning sker vartannat år till 18 studerandeplatser med ett internationellt upptagningsområde. Kurspråk är engelska / alt. svenska, beroende på studerandegruppen. Linjen för scenkonst är 2-årig och berättigar till studiemedel från CSN.

Målet är att träna och  utbilda unika scenkonstnärer med förmåga att formulera berättelser, finna sin egen röst och kunna skapa eget material, (ensemble och solo). Att utifrån varierande utgångspunkter och uttrycksformer utveckla förmågan att kunna ”skriva på golvet”. Att fånga upp en impuls – karaktärisera, konkretisera och ta den till frasering, innehåll, form samt föreställning.

Utbildningen är gränslös,praktisk, mycket fysisk och kreativt utmanande. Kursmomenten löper in i varandra och dina färdigheter utvecklas därmed i ett sammanhang. Improvisation och komposition är genomgående för alla ämnen, både som färdighet och konstnärlig metod.

Kursmoment
Närvaro – Samspel – Rörelse – Rytm & Dynamik – Practical Tai-Chi Chuan – Röst / Sång – Mask – Abstraktioner – Improvisation och Komposition – Modern Dans – Dans / Akrobatik – Fysisk Teater – Texter – Textanalys – Dramatik – Teaterhistoria – Dramatic Combat – Reflektion – Analys & Process

Movement / Dans
Daglig träning för utveckling av närvaro,lyssnande, teknik och improvisationsförmåga.

Röst / Sång
Börjar i leken med att forma ljud, oberoende av text och sång. I relationen mellan rörelse och röst, utforska sammanhang, utveckla ljudkvaliteter, omfång och resonans. Studera riktning, rumslighet, rytm och dynamik. I improvisation övas lyhördhet, samspel och framförande.

Fysisk Teater
Genom att studera och inspireras av skilda teaterstilar uppleva olika aspekter av form och mänskliga förhållningssätt. Från det naiva, spontana och uppfinningsrika – genom det innerligt överdrivna, förmågan att beröra, sinne för det tragikomiska (Melodrama) – och handling i förhållande till öde , utsikt, insikt (Tragedi) – till konsten att osäkra publikens förväntningar (Bouffon) – samt, med alla tillgängliga uttryck förmedla en historia, leka med växlande perspektiv och klipp i tid, rum och handling (Storytelling).

Ett av de viktigaste inslagen i utbildningen är att hålla öppet för det oförutsedda. Att ge det utrymme för lärare och studerande, som gör det möjligt att skapa i nuet för varje individ och klassen som helhet.

Gästlärare

Helena Ritzén – Musik & Improvisation
Marjo Kuusela – Choreographer, Professor of Dance and Academician Academy of Finland
Oula Kitti – Movement
Iiro Heikkilä – Acrobatics
Lennart Peep – Regi
Jarkko Mandelin – Movement, Kontakt improvisation

Start hösten 2016

Mikael Wallin – Practical Tai Chi Chuan
Mikael är tvåfaldig europamästare i Practical Tai Chi Chuan.

Redovisningar och Föreställning
Kontinuerliga veckoredovisningar inför klassen. Två till tre projekt för publik varje år, samt slutproduktion år 2.

Antagningskrav
Antagningsprovet ger möjlighet för både sökande och lärare att lära känna varandra och mötas på golvet. Antagningsprovet tar en dag i anspråk och består av 2 – 3 improvisationspass (grupp och solo), röst / sångprov och en intervju. För antagning är sångvana inget krav – men RÖST är en väsentlig och integrerad del av utbildningen. Till dig med sångvana – förbered dig väl och var beredd på att utforska sång och samspel under röstprovet.

Till dig som aldrig tagit ton – oroa dig inte. Förbered dig väl, så att vald sångtext sitter. Vi kommer att utforska sången under röstprovet.

Lärare
Peppe Östensson