Våra utbildningar

Innehåll

Utbildningen är utmaningsdriven och casebaserad, med en tyngdvikt på arbeten i mindre team. Vi strävar efter att i hög grad agera i befintliga miljöer inom region, kommun och näringsliv, och är alltså delvis förlagd eller associerad till arbetsplatser inom dessa verksamheter.

Innehåll och form
Studier i och arbeten kring:
Gruppdynamik och psykologiska aspekter av arbetsprocess
Ledarskap
Inkluderande arbetsprocesser
Processledning
Projektledning
Ekonomi & Budget
Berättande
Kreativitet och skapande process
Färg form och rumslig gestaltning
Politisk styrning
Omvärldsanalys
Nutidsorientering
Stadsutveckling
Kommun och Näringslivsutveckling
Kultur-forskning-samhälle / kultur-samhälle-näringsliv

Utbildningen byggs upp av nio huvudmoment. Varje moment har ett konkret mål kopplad till en uppgift att lösa. Varje uppgift inkluderar en eller flera av de ovan nämna innehållsdelarna.