Våra utbildningar

Kreativ producent

Bakgrund

Samhället och dess strukturer och aktörer har under de senaste årtiondena kommit att formera sig som fungerande i en form av ”silos”/stuprör.

Utbytet mellan olika aktörer är litet och det är inte alls självklart att man förstår varandras behov, villkor och förutsättningar.
Parallellt – och kanske som direkt följd av detta- ökar behovet av nya sorters platser, händelser och möten.
För att möta detta behov och öka flödet och fusionen mellan olika aktörer skapar Valla folkhögskola nu en utbildning till kreativ producent.

Mål för utbildningen

Utbildningen till kreativ producent avser att ge deltagarna de grundläggande kunskaper som krävs för att utgöra bryggan mellan olika aktörer och verksamheter.

De kreativa producenterna agerar i miljöer där det finns villighet till utveckling och nytänkande.

Det kan exempelvis handla om att nya platser skall skapas där näringsliv, kommunal och regional verksamhet vill utvecklas och/eller fusionera med konsten och kulturens uttryck.
Det kan också handla om att skapa processer med hjälp av kreativa uttryck och yttringar som skapar oväntade och eller effektivare lösningar. Här kan den kreativa producenten få en viktig roll.

Utbildningen är på eftergymnasial nivå och kräver att du har intresse av samhälle, kultur och processledning