Utbildningen är avsedd för dig som är anställd inom fritidssektorn, den är tvåårig och genomförs på halvfart. Du studerar alltså på halvfart och du utför vissa uppgifter inom din ordinarie arbetstid. Utbildningen innehåller tio obligatoriska träffar på Valla folkhögskola. Fem veckoslut per läsår befinner vi oss alltså på Valla från fredag förmiddag till söndag eftermiddag. Mellan dessa träffar får du litteraturuppgifter och praktiska uppgifter. Uppgifterna behandlas på Googles plattform. De praktiska uppgifterna genomförs på din arbetsplats. Valla folkhögskola och din arbetsgivare skriver ett avtal om att du kan delta i dessa studier och vad som förväntas av din arbetsgivare.

Finansiering
Utbildningen är CSN-berättigad.

Behörighet
Du har behörighet för högskolestudier.
Du är minst 25 år.
Du har sammanlagt haft anställning på heltid minst tre år inom fritidssektorn (eller motsvarande).
Du har under kurstiden anställning inom fritidssektorn på minst halvtid.

Kursområden
Öppen verksamhet
Sociologi; etnicitet, kön, klass
Ledarskap och grupp
Psykologi, identitetsutveckling
Socialpsykologi
Pedagogik
Socialpedagogik
Fördjupning

Kursområdena bearbetas enligt folkhögskolans tradition genom upplevelse och forskning, gestaltning och analys, praktik och teori.

Kursplan
Här kan du ladda ner en kursplan i pdf-format.

Ansökan och antagning
Utbildningens startar online i slutet av augusti och har sin första träff på Valla i början på september, förutsatt att tillräckligt många behöriga sökt kursen. Antagning sker fortlöpande fram till kursstart.

Arbetsgivarblankett
Du måste bifoga ett intyg från din arbetsgivare i din ansökan. Blanketten laddar ner här. Scanna sedan blanketten och bifoga den med din ansökan.

Pedagogisk grundsyn
Fritidsledarutbildningen på Valla folkhögskola grundas på folkbildningspedagogik med tvärvetenskaplighet, tillämpning och verklighetsnära studier. Kvalitativ kunskap, som ger sammanhang, bredd och djup betonas. Den handledande pedagogiken och det främjande förhållningssättet är centralt i den dialog som förs mellan lärare och studerande utifrån teori och praktik. Genom dialog får den studerande reflektera över sin pedagogiska syn, sitt ledarskap med ett normkritiskt förhållningssätt.

Kunskapssyn
Fritidsledarutbildningen på Valla folkhögskola står för en bred kunskapssyn. Deltagarnas egna erfarenheter är en viktig källa till kunskap. Kunskap kan också vinnas genom undersökande pedagogiska arbetssätt i form av problembaserat lärande, fältstudier och praktisk utövning. Erfarenheter och information bearbetas, bedöms och blir föremål för kritisk reflektion som syftar till ställningstagande så att kunskap och handlingsberedskap utvecklas. Detta innebär att olika kunskaper och erfarenheter sammanförs till en helhet, som ger sammanhang och överblick.

Preliminära datum för träffar på Valla höstterminen 2017 och vårterminen 2018
v 35 fre-sö 2017-09-01-03
v 45 fre-sö 2017-11-10-12

v 2 fre-sö 2018-01-12-14
v 11 fre-sö 2018-03-16-18
v 20 fre-sö 2018-05-18-20

Uppskattad kostnad
Utbildningen är kostnadsfri men vissa kostnader tillkommer

  • Resor till och från Valla vid våra obligatoriska träffar
  • Logi på Valla vid träffarna (ca 400 kr/enkelrum, 57 kr/dag för lunch och fika)
  • Litteraturkostnader ca 2 500 kr

Kursdatum
Läsåret 2016/2017:
20160821-20161222
20170108- 20170608

Läsåret 2017/2018:
20170820-20171221
20180107-20180607

Kontakt
Kontakta kursansvarig Annelie Hellström vid frågor på ah@valla.fhsk.se.