Fritidsledarutbildningen är en tvåårig yrkesutbildning för dig som vill arbeta med människor. Den syftar till yrkesarbete inom kommunal fritidsverksamhet, skolor, institutioner, organisationer och föreningar.

Möjligheterna till arbete är goda. Utbildningen finns bara på folkhögskola, vars frihet och arbetssätt ger dig många möjligheter, både i utbildningen och för framtiden.

Att gå på folkhögskola är att vara tillsammans med människor, ta del av varandras erfarenheter, arbeta självständigt eller i grupp och därigenom växa tillsammans. Folkbildningspedagogiken är en bra grund för fritidsledaryrket.