Våra utbildningar

Kurstider och kostnader

Kurstider

Utbildningen är tvåårig med 40 veckors läsår.

Läsåret 2016/2017 har följande tider:

Höstterminen
2016 08 22 – 2016 12 23

Vårterminen
2017 01 -09 – 2017 06 09

Läsåret 2017/2018 har följande tider:

Höstterminen
2017 08 22 – 2017 12 22

Vårterminen
2018 01 08 – 2018 06 08

Kurskostnader

All undervisning är avgiftsfri. Däremot betalar du en allmän serviceavgift och har kostnad för mat och eventuell hyra. Den allmänna serviceavgiften på 500 kr per termin inkluderar olycksfallsförsäkring och kopieringskostnader.

Kostnad för mat, förmiddagskaffe (för närvarande 57 kronor per dag) och allmän service betalas i slutet av varje månad.
Hyran betalas månadsvis i förskott. Samtliga inbetalningar ska göras till vårt bankgiro.

I övrigt betalar den studerande för de utgifter som uppkommer under utbildningen. Kurslitteratur och annat studiematerial uppskattas till ca 2 500 kr per läsår.
I årskurs 1 genomförs en vinterutbildning som beräknas kosta ca 7 000 kr. Inom profilerna genomförs studiebesök och studieresor och kostnaderna för dessa kan uppgå till 1 000–2 000 kr per läsår beroende på resmålen.