Våra utbildningar

Inspirationsdag 1 feb 2018

En inspirationsdag på Valla fhsk för dig som arbetar inom fritidssektorn.

När: Torsdag 1 februari 2018

Tider:
09.30 Mingel med fika
10.00 Inkludering vadå? – Marwa Chebil, Fritidsforum
12.15 Lunch
13.15 Presentation av seminariehållare
13.45 Seminariepass 1
14.45 Seminariepass 2
15.45 Gemensam avslutning

Var: Valla folkhögskola, Storgården/Herrgården, se skyltning.

Varför: Vi vill bjuda på en dag med inspirerande föreläsare och intressanta seminariehållare där vi får möjlighet att fördjupa oss i frågor kring inkludering kopplat till fritidsverksamheten.

Föreläsning:
Under förmiddagen kommer vi få lyssna till Marwa Chebil som till vardags arbetar på Fritidsforum med fokus på förhållningssätt som berör inkluderingsarbetet i fritidsverksamheten. Föreläsningen fokuserar på att lyfta underrepresenterade grupper och HUR i ett främjande inkluderingsarbetet för att nå dessa.

Eftermiddagens seminarier:
Marwa Chebil – Inkludering av ”funkisar” i öppen verksamhet.
Katarina Jacobsson – Inkludering flickor och musik.
Kerstin Wigren – När den öppna verksamheten brann upp.
Hassan Chit & Annelie Hellström – Hur pratar fritidsledaren om integration och inkludering?

Kostnad: 500 kronor, ingår fika, lunch och fika, samt föreläsning.

Hälsningar Fritidsledarutbildningen och vårt utbildningsråd.