Utbildningskontrakt

Har du hoppat av gymnasiet? Eller påbörjade du aldrig dina gymnasiestudier? Nu kan du skaffa dig gymnasiebehörighet på folkhögskola med hjälp av ett utbildningskontrakt. Det innebär att du kan få ett högre bidrag för dina studier som utbildningskontraktet omfattar.

Vad är ett utbildningskontrakt?
Ett utbildningskontrakt är en överenskommelse mellan dig, Arbetsförmedlingen och din hemkommun om att du ska läsa in gymnasiet på komvux eller på folkhögskola. Du kan kombinera studierna med jobb, praktik eller andra arbetsmarknadspolitiska program på deltid.

Kan jag få ett utbildningskontrakt?
Du kan få ett utbildningskontrakt om du

  • är inskriven på Arbetsförmedlingen
  • är 20−24 år
  • saknar fullständig gymnasieutbildning
  • inte deltar i etableringsuppdraget
  • bor i en kommun där det finns en överenskommelse om samverkan mellan

Arbetsförmedlingen och kommunen (under 2015 räcker det med att man har för avsikt att ingå en lokal överenskommelse). För mer information om Utbildningskontrakt kontakta Arbetsförmedlingen eller läs Arbetsförmedlingens faktablad.