Studieförberedande kurs (SFK)

Studieförberedande kurs är till för dig som saknar delar av tidigare gymnasiestudier och vill påbörja behörighetsgivande studier.

Kursen spänner över en termin och syftar till att ge dig förutsättningar för fortsatta studier på gymnasienivå. I kursen får du komma igång med studier i bl.a svenska, samhällskunskap och matematik.

Du får träna dig att planera dina studier och hjälp att utveckla din studieteknik. Att studera på den studieförberedande kursen ger dig också en möjlighet att bekanta dig med folkhögskolans pedagogik som utgår från individens och gruppens kunskaper och erfarenheter och där närvaro, delaktighet och samtal är viktiga beståndsdelar.

Fortsättning
Efter kursens slut finns möjlighet för dig att söka någon av våra årslånga temakurser, exempelvis för att fullfölja dina behörighetsgivande studier och så småningom nå behörighet för högskolestudier.

Antagning
Antagning sker löpande.

Kursstart 9 januari 2017.