På Allmän kurs kan Du läsa delar av eller hela din gymnaisebehörighet. Beroende på hur lång tid Du behöver studera och vilka behov Du har utformar vi tillsammans Din personliga studieplan. Du kan välja mellan följande inriktningar: Kultur & entreprenörskap, Hälsa & natur, Filosofi & samhälle, Ledarskap & kommunikation.

Vi eftersträvar individuella och flexibla lösningar och arbetar med folkhögskolans pedagogik där individens delaktighet i gruppen ses som en viktig resurs. Vi arbetar tematiskt där teori och praktik varvas.

Vi erbjuder möjlighet att nå grundläggande behörighet för högskolestudier och även särskild behörighet i vissa ämnen.

Kultur och entreprenörskap

Är du intresserad av foto, film, konst, musik, och teater? Vill du träna din förmåga att arbeta kreativt i projekt? Är du nyfiken och drivs av en vilja att testa dina gränser? Då kan inriktning Kultur och entreprenörskap vara rätt val för dig.
Möjliga behörigheter: Sv 1,2 3, Eng 5,6, Sh 1a1, Hi 1a1 och Re 1.

Filosofi och samhälle

Vill du öka din förståelse för hur samhällen organiseras och förändras? Vill du förbättra dina möjligheter att delta i samhällsdebatten och utveckla dina förutsättningar att påverka? Gillar du att arbeta i projekt tillsammans med andra? Då kan inriktning filosofi och samhälle vara rätt val för dig.
Möjliga behörigheter: Sv 1,2,3, Eng 5,6, Sh 1b, Hi 1b och Re 1.

Hälsa och natur

Vill du förstå hur kroppen fungerar? Vill du veta mer om hur kost och motion påverkar hur du mår? Vill du lära dig om djur och natur? Vill du utveckla din förmåga att göra miljösmarta val? Om du vill stärka din kompetens inom naturvetenskap är inriktning Hälsa och natur rätt inriktning för dig.
Möjliga behörigheter: Sv 1,2,3, Eng 5,6, Nk 1b och Nk 2.

Ledarskap och kommunikation

Vill du träna dig att leda dig själv och andra? Vill du förbättra din förmåga att kommunicera i tal och skrift? Vill du genomföra projekt där du utvecklas tillsammans med andra ? Då är inriktning Ledarskap och kommunikation rätt val för dig.
Möjliga behörigheter: Sv 1,2,3, Eng 5,6, och Sh 1b.

Särskilda behörigheter Du kan läsa på Valla:
  • Naturkunskap 1a2
  • Samhällskunskap 1a2
  • Historia 1a2
  • Matematik 2,3 och 4
Därutöver erbjuder vi ytterligare ett antal kurser.

Du har alltså stora möjligheter att själv forma hur dina studier ska se ut. För att uppnå behörighet för vidare studier på universitet eller högskola behöver du läsa på folkhögskola från ett till tre år beroende på tidigare studier och vilka kurser du väljer. En gång i veckan deltar du i en aktivitetsgrupp som du får välja efter intresse. Exempel på sådana är miljögrupp, skoltidning, oljemålning, dans, musik, drama, friskvård/motion, foto med flera.

Folkbildningens kunskapssyn är vägledande för vårt sätt att arbeta. Vi studerar i små grupper i en lugn och trivsam miljö. Vi försöker också anpassa studierna till vars och ens förutsättningar, stärka din självtillit och stödja dig om du upplever problem i studiesituationen. En individuell studieplan upprättas för varje studerande i samarbete med skolans studievägledare.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta studierektor Anette Hörström-Johansson.

Känner du till att du kan ha ett utbildningskontrakt?