Våra utbildningar

Kurstider och kostnader

Kurstider

Läsåret 2017/2018 har följande tider:

Höstterminen
2017 08 22 – 2017 12 22

Vårterminen
2018 01 08 – 2018 06 15

Kurskostnader

All undervisning är avgiftsfri. Däremot betalar du en allmän serviceavgift och har kostnad för mat och eventuell hyra.

Den allmänna serviceavgiften på 800 kr per termin inkluderar lån av bärbar dator (Chromebook), kurslitteratur, olycksfallsförsäkring och kopieringskostnader.
Kostnad för mat, förmiddagskaffe (för närvarande 57 kronor per dag) och allmän service betalas i slutet av varje månad.
Hyran betalas månadsvis i förskott. Samtliga inbetalningar ska göras till vårt bankgiro.
I övrigt betalar Du för de utgifter som uppkommer under utbildningen. Beroende på vilken inriktingen Du väljer så tillkommer kostnader för bland annat studiebesök och utflykter med 1000-1500 kroner per läsår.